Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání

(podle vybavení vozidla)

1 - Tlačítko „zlepšit výhled“ pro odmlžení a odmrazení skel.

2 - Tlačítko vypnutí klimatizace.

3 - Zapnutí automatického režimu.

4 - Displej.

57 - Nastavení rychlosti ventilace.

68 - Nastavení rozvodu vzduchu v kabině vozidla.

910 - Nastavení teploty vzduchu.

11 - Odmrazování zadního okna anebo zpětných zrcátek.

12 - Ovládání recirkulace vzduchu.

Informace a rady pro provoz

Přejděte na odstavec „Klimatizace: informace a rady k použití“.

Automatický režim

Stiskněte tlačítko 3. Na displeji 4 se rozsvítí „AUTO“.

Automatická klimatizace je systém zaručující ve většině případů optimální komfort ve vnitřním prostoru vozidla, udržení potřebné úrovně viditelnosti a zároveň optimalizaci spotřeby.

Toto je doporučený způsob používání.

Aby byla dosažena a udržena požadovaná teplota a udržena dobrá viditelnost, systém ovládá následující parametry:

- rychlost ventilace,

- rozvod vzduchu,

- řízení recirkulace vzduchu,

- zapnutí nebo vypnutí klimatizace,

- teplotu vzduchu.

Zobrazena je pouze teplota a symbol AUTO.

Funkce řízené automatickým režimem nejsou zobrazeny.

- pro zvýšení teploty stiskněte tlačítko 9,

- pro snížení teploty stiskněte tlačítko 10.

Poznámka: okrajové hodnoty „15 °C“ a „27 °C“ umožňují systému maximální produkci chlazení nebo ohřívání, bez ohledu na okolní podmínky.

V automatickém režimu (na displeji svítí „AUTO“) jsou systémem řízeny všechny funkce klimatizace.

Pokud některé funkce změníte, „AUTO“ zhasne. Systémem však nebude kontrolována pouze změněná funkce.

Nastavení automatického režimu

Normální funkce systému probíhá v automatickém režimu, můžete však změnit volbu zadanou systémem (rozvod vzduchu). Tyto možnosti jsou popsány na následujících stranách.

Automatický režim je doporučeným způsobem používání klimatizace

Automatická klimatizace je systém zaručující ve většině případů optimální komfort ve vnitřním prostoru vozidla, udržení potřebné úrovně viditelnosti a zároveň optimalizaci spotřeby.

Možnosti úprav jsou popsány na následujících stranách.

Jakmile je to možné, zapněte zase automatický režim.

Zobrazené hodnoty teplot znázorňují zvolenou úroveň.

Při rozjezdu vozidla skutečnost, že se zobrazená hodnota zvyšuje nebo snižuje, v žádném případě neumožňuje rychleji dosáhnout úrovně pohodlí. Systém stále optimalizuje pokles nebo vzestup teploty (ventilace se nespustí chvilkově na maximální rychlost - postupně stoupá), což může trvat několik sekund až několik minut.

Obecně, kromě zvláštních případů, musí zůstat větrací otvory palubní desky stále otevřeny.

Rozvod vzduchu v kabině

Existuje pět možných kombinací rozvodu vzduchu, kterých se dosáhne postupnými stisknutími tlačítek 68. Šipky umístěné na displeji 4 Vás informují o nastavené volbě:

õ Tok vzduchu je směrován do štěrbin pro odmlžování čelního skla a bočních oken.

÷ Tok vzduchu je směrován do štěrbin pro odmlžování čelního skla a bočních oken a do prostorů pro nohy.

ô Proud vzduchu je směrován hlavně do větracích otvorů přístrojové desky.

ö Proud vzduchu je směrován do všech větracích otvorů a prostorů pro nohy.

F Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

Ruční volba rozvodu vzduchu zhasne provozní kontrolku na displeji 4 (automatický režim), avšak rozvod vzduchu je jediná funkce, která není systémem nadále automaticky kontrolována.

Pro návrat do automatického režimu stiskněte tlačítko 3.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

V automatickém režimu systém řídí zapnutí nebo vypnutí klimatizace v závislosti na venkovních klimatických podmínkách.

Stisknutím tlačítka 2 vypnete automatický režim: „AUTO“ na displeji 4 zhasne a rozsvítí se „AC OFF“.

Poznámka: funkce „vidět jasně“ vede k automatickému spuštění klimatizace. Pro návrat do automatického režimu stiskněte tlačítko 3.

Změna rychlosti ventilace

V automatickém režimu systém řídí rychlost proudění vzduchu optimálně pro dosažení a udržení požadované teploty.

Stisknutím tlačítek 57 ukončíte automatický režim.

Tato tlačítka umožňují zvýšit nebo snížit rychlost ventilace.

Odmrazování/odmlžování zadního okna a/nebo zpětných zrcátek.

Stiskněte tlačítko 11, rozsvítí se kontrolka.

Tato funkce zajišťuje rychlé odmlžování zadního okna a/nebo odmrazování horních zpětných zrcátek.

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte tlačítko 11. Při poruše se odmlžování automaticky vypne.

V automatickém režimu nemůže být ventilace spuštěna na nejvyšší rychlost v určitých případech, kdy je venkovní teplota nízká: zvýší se, jakmile motor dosáhne dostatečné teploty, aby bylo možné ohřát vzduch v kabině. Tento proces může trvat několik sekund až několik minut.

Funkce „Zvýšení viditelnosti“

Stiskněte tlačítko 1, kontrolky tlačítek 111 se rozsvítí.

Na displeji 4 zhasne „AUTO“.

Tato funkce umožňuje odmrazení a odmlžení předního skla, předních bočních oken a zpětných zrcátek.

Ovládá automatické zapnutí klimatizace a odmrazování zadního okna a/nebo zpětných zrcátek a blokuje recirkulaci vzduchu.

Stiskněte tlačítko 11, pokud si nepřejete spustit odmrazování zadního okna a/nebo zpětných zrcátek.

Poznámka: pokud si budete přát snížit průtok vzduchu (který může uvnitř vozidla způsobovat určitou hlučnost), stiskněte tlačítko 5.

Pro vypnutí této funkce můžete:

- nebo znovu stiskněte tlačítko 1,

- nebo tlačítko 3 (na displeji se rozsvítí „AUTO“).

Recyklace vzduchu

Stisknutí tlačítka 12 umožňuje dosáhnout recirkulace vzduchu (na displeji se rozsvítí symbol).

Při recirkulaci je vzduch odebírán z vnitřku vozu a recirkulován bez přívodu vnějšího vzduchu.

Recirkulace vzduchu umožňuje izolovat vnitřní prostor vozu od vnějšího prostředí (např. při jízdě v oblastech se znečištěným vzduchem apod.).

Dlouhodobé použití této polohy může vést k vytvoření pachů způsobených neobnovováním vzduchu a rovněž k zamlžování skel.

Jakmile již není recirkulace vzduchu nutná, doporučuje se opětovným stisknutím tlačítka 12 přejít na normální funkci (přívod vnějšího vzduchu).