Zpět na seznam

VÝMĚNA KOLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spusťte nouzový signál.

Zaparkujte vozidlo v dostatečné vzdálenosti od provozu na odolném, rovném a nekluzkém povrchu.

Zatáhněte ruční brzdu a zařaďte rychlostní stupeň P.

Nechte z vozidla vystoupit všechny osoby a dohlédněte, aby se nacházely v dostatečné vzdálenosti od oblasti silničního provozu.

V případě potřeby demontujte ozdobný kryt.

Povolte šrouby kola pomocí klíče na kola 2. Umístěte jej tak, abyste mohli tlačit shora.

Začněte roztahovat zvedák 4 rukou otáčením kliky.

Je nutné umístit hlavu zvedáku na podpěrný plech 1 co nejblíže příslušnému kolu a podle typu vozidla na místo označené trojúhelníkem.

Pokračujte ve šroubování, abyste umístili patu správně na zem. Otáčejte klikou 3 zvedáku, abyste zvednuli kolo od země.

Demontujte šrouby a odstraňte kolo. U vozidel vybavených ráfky z hliníkové slitiny použijte vodítko šroubu umístěné v bloku nářadí pro dokončení odšroubování a zahájení zašroubování šroubů.

Nasaďte rezervní kolo na náboj kola a natočte je tak, aby se upevňovací otvory kola a náboje kryly.

Utáhněte šrouby a spusťte zvedák dolů.

Šrouby, které mohou být dodány spolu s rezervním kolem, používejte výhradně k účelu, ke kterému jsou určeny.

Utáhněte šrouby a ujistěte se, že jste správně umístili kolo na náboj a odšroubujte zvedák.

Pokud jsou kola na zemi, utáhněte šrouby co nejsilněji a nechte si toto utažení co nejdříve zkontrolovat.

V případě parkování na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti Vašeho odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo dalšího vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Bezpečnostní šroub

Pokud používáte bezpečnostní šrouby, umístěte je co nejblíže ventilku (nebezpečí znemožnění montáže ozdobných krytů kol).

V případě defektu vadné kolo co nejrychleji vyměňte.

Pneumatika, u které došlo k defektu, musí být vždy zkontrolována (a případně opravena) odborníkem.