Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka signalizace vozidla připraveného k jízdě

Kontrolka signalizace vozidla připraveného k jízdě

Rozsvítí se po spouštění motoru.

Kontrolka zapojení nabíjecího kabelu

Kontrolka zapojení nabíjecího kabelu

Rozsvítí se, jakmile je nabíjecí kabel zapojen do vozidla.

Kontrolka dobíjení akumulátoru na 12 V

Kontrolka dobíjení akumulátoru na 12 V

Pokud se rozsvítí během jízdy, indikuje příliš vysoké nebo příliš nízké napětí elektrického systému. Zastavte a rychle kontaktujte značkový servis.

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému. Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu zástupce značky a opatrnou jízdu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Kontrolky regulátoru a omezovače rychlosti

Kontrolky regulátoru a omezovače rychlosti

Přejděte na odstavce „Omezovač rychlosti“ a „Regulátor rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolky regulátoru a omezovače rychlosti

Kontrolky regulátoru a omezovače rychlosti

Přejděte na odstavce „Omezovač rychlosti“ a „Regulátor rychlosti“ v kapitole 2.

Směrové světlo
          Airbag

Směrové světlo Airbag

Rozsvítí se po zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne. Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí, signalizuje poruchu systému.

Urychleně se obraťte na značkový servis.

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva přídavného topení

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva přídavného topení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne. Pokud se rozsvítí za jízdy spolu s pípnutím, signalizuje bezprostřední konec napájení přídavného topení palivem.

Kontrolka výstrahy zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu

Kontrolka výstrahy zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu

Podle vozidla, se zobrazí na přístrojové desce nebo na centrálním displeji přístrojové desky. Zůstává rozsvícena při rozjetí, pokud nemáte zapnut bezpečnostní pás. Zazní zvukový signál o nízké hlasitosti po dobu 30 sekund a následně o vysoké hlasitosti po dobu 90 sekund.

Kontrolka nízké hladiny nabití hnacího akumulátoru

Kontrolka nízké hladiny nabití hnacího akumulátoru

Rozsvítí se, když hladina nabití hnacího akumulátoru dosáhne na práh rezervy. Přejděte na odstavec „Displeje a indikátory“ v kapitole 1.

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Pokud se rozsvítí za jízdy, signalizuje elektrotechnickou závadu na elektrickém obvodu „400 V“. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Kontrolky teploty elektrotechnického systému

Kontrolky teploty elektrotechnického systému

Pokud se rozsvítí kontrolka modré barvy, signalizuje příliš nízkou teplotu hnacího akumulátoru.

Pokud se rozsvítí kontrolka oranžové barvy, signalizuje příliš vysokou teplotu motoru nebo hnacího akumulátoru.

V každém případě může rozsvícení kontrolek vést ke snížení výkonu vozidla.

Jeďte plynuleji.

Kontrolka protiblokovacího systému

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud nezhasne po zapnutí zapalování nebo se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému. Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS.

Urychleně se obraťte na značkový servis.

Kontrolka zařízení pro korekci jízdy

Kontrolka zařízení pro korekci jízdy

Viz odstavec „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ kapitoly 2.

Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách

Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách

Přejděte na odstavec „Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.