Zpět na seznam

TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Štítek A

Pro její přečtení otevřete dveře řidiče.

Tlak vzduchu v pneumatikách se kontroluje na studených pneumatikách.

V případě, že nelze provést kontrolu tlaku na studených pneumatikách, je třeba kontrolní tlaky zvýšit o 0,20,3 baru (nebo 3 PSI). Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

B: tlak v pneumatikách pro přední kola při jízdě mimo dálnici.

C: tlak v pneumatikách pro zadní kola při jízdě mimo dálnici.

D: tlak v pneumatikách pro přední kola při jízdě po dálnici.

E: tlak v pneumatikách pro zadní kola při jízdě po dálnici.

Vozidlo vybavené upozorněním na pokles tlaku vzduchu v pneumatikách

Nejsou-li pneumatiky dostatečně nahuštěny (defekt, nízký tlak atd.), rozsvítí se varovná kontrolka na přístrojové desce. Viz „Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

Vozidlo používané s plným zatížením (Maximální Přípustná Hmotnost Vozidla) a s připojeným přívěsem

Maximální rychlost musí být omezena na 80 km/h a tlak v pneumatikách musí být zvýšen o 0,2 baru.

Přejděte na kapitolu 6, odstavec „Hmotnosti“.

Nebezpečí prasknutí pneumatiky.

Bezpečnost pneumatik a montáž sněhových řetězů: Přejděte na odstavec „Pneumatiky“ v kapitole 5, v níž naleznete informace o podmínkách údržby a, podle typu vozidla, i informace o podmínkách montáže sněhových řetězů.

Pro vaši bezpečnost a dodržování platných předpisů.

Při výměně pneumatik mohou být na vozidlo montovány pouze pneumatiky stejné značky, rozměru, typu a struktury na stejnou nápravu.

Musí: Buď mít kapacitu zatížení a kapacitu rychlosti minimálně shodnou s originálními pneumatikami, nebo musí odpovídat pneumatikám předepsaným zástupcem značky.

Nerespektování těchto pokynů může ohrozit vaši bezpečnost nebo porušit konformitu vašeho vozidla.

Nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem.