Zpět na seznam

SVĚTLOMETY : výměna žárovek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tlumená/dálková světla

Otevřete kryt 1.

Odpojte kabeláž objímky 2.

Odepněte pružinu 3 pro vyjmutí objímky 2.

Typ žárovky: H4

Používejte povinně žárovky proti U.V. 55W, aby nepoškodily plastové sklo světlometů.

Nedotýkejte se skla žárovky. Žárovku držte za patici.

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí.

Než uzavřete kryt 1, dbejte na to, aby byl kabel správně uložen na svém místě.

Přední obrysové světlo

Otevřete kryt 1.

Odpojte kabeláž objímky 4.

Vyjměte objímku žárovky 4 z jejího umístění. Vyměňte žárovku.

Typ žárovky: W5W

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí.

Nezasahujte do prostoru pod kapotou, když se vozidlo nabíjí nebo když motor běží.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Nebezpečí úrazu.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Směrové světlo

Otočte objímkou žárovky 5, uvolněte ji a vyjměte objímku z jejího umístění, aniž byste odpojovali kabeláž. Vyměňte ji.

Typ žárovky: PY21W

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí.

Podle místních zákonů nebo z preventivních důvodů si u zástupce značky opatřete záchrannou krabičku, obsahující sadu žárovek a sadu pojistek.