Zpět na seznam

SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kolečko 1 umožňuje seřídit výšku světelných kuželů v závislosti na stavu naložení vozidla.

Otočte kolečkem 1 směrem dolů pro sklonění světlometů a směrem nahoru pro jejich zvednutí.

Při prázdném vozidle musí být kolečko 1 v poloze 0.

Pokud je vozidlo částečně nebo plně naloženo, světelný kužel musí být nastaven pro osvětlení vozovky v rozmezí 50 a 100 metrů. Na stavěcím kolečku nastavte polohy 1 až 4.

A Špatné seřízení: dosah osvětlení je příliš daleký a hrozí oslnění ostatních řidičů. Otočte kolečkem směrem dolů, čímž světelný kužel snížíte.

B Správné seřízení: maximální dosah světelného kužele je 50 až 100 metrů.

V případě, že se v určité zemi jezdí vlevo a ve Vašem vozidle je místo řidiče vlevo (nebo obráceně), je nezbytné, pro dobu pobytu v dané zemi, dočasně seřídit světla.

Dočasné seřízení

Otevřete kapotu motoru a najděte označení B v blízkosti jednoho z předních světlometů.

U každého světlometu otočte pomocí nástroje podobného šroubováku šroub 1 o čtvrt otáčky směrem k - pro snížení světlometů.

Jakmile Váš pobyt v dané zemi skončí, uveďte šrouby do původní polohy: Otočte šroubem 1 o čtvrt otáčky směrem k + pro zvýšení světlometů.