Zpět na seznam

POMOCNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkční princip

Ultrazvukové snímače umístěné v zadním nárazníku vozidla „měří“ vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Toto měření je signalizováno zvukovým signálem, jehož frekvence stoupá s přiblížením k překážce a které přejde v souvislý zvuk, když se překážka nachází přibližně 30 centimetrů od vozidla.

Poznámka: Dohlédněte, aby nebyly ultrazvukové detektory zakryté (zanesené nečistotami, blátem, sněhem, kondenzací atd.).

Poznámka: podle typu vozidla umožňuje displej 1 zobrazit okolí vozidla a doplnit ho zvukovými signály.

Funkce

Při zařazení zpátečky je detekována většina objektů ve vzdálenosti nejméně zhruba 1,20 metrů od zadní části vozidla, zazní zvukový signál a u některých vozidel se rozsvítí displej 1.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Nemůže tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče při manévru.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Chvilková dezaktivace sytému

(podle vybavení vozidla)

Pro deaktivaci systému stiskněte spínač 2.

Kontrolka vestavěná ve spínači se rozsvítí, abyste byli uvědoměni, že je systém dezaktivován.

Novým stisknutím se systém znovu aktivuje a kontrolka zhasne.

Systém se opět automaticky aktivuje po vypnutí zapalování a opětném spuštění motoru.

Dlouhodobá dezaktivace systému

Systém můžete trvale deaktivovat dlouhým stisknutím spínače 2.

Kontrolka vestavěná ve spínači zůstane stále rozsvícena.

Novým stisknutím se systém znovu aktivuje a kontrolka zhasne.

Funkční porucha

Jakmile systém zjistí provozní závadu, zní cca po dobu 3 sekundy zvukový signál jako upozornění. Obraťte se na autorizovaný servis.

V případě nárazu na podvozek vozidla při manévrování (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete poškodit vozidlo (například hnutá náprava), elektrický obvod nebo hnací akumulátor.

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.