Zpět na seznam

PNEUMATIKY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pneumatiky zajišťují jediný styk mezi vozidlem a vozovkou, je tedy nezbytné udržovat je v dobrém stavu.

Zároveň je nutné dodržet místní pravidla silničního provozu.

Údržba pneumatik

Pneumatiky musí být v dobrém stavu a jejich běhoun musí mít dostatečný vzorek. Pneumatiky dodávané výrobcem jsou opatřeny kontrolou opotřebení. Jedná se o můstky 1 ve vzorku pneumatiky, které jsou rozloženy po ploše běhounu.

Pokud je vzorek pneumatiky poškozen tak, že je vidět kontrolní nálitky 2 , je nutné vyměnit Vaše pneumatiky, protože hloubka jejich vzorku už je pouze 1,6 mm, což je příčinou nedostatečné přilnavosti na mokré vozovce.

Přetížený vůz, dlouhá jízda po dálnici, zejména za velkého horka, či nevhodný způsob jízdy po rozbitých cestách přispívají k rychlejšímu opotřebení pneumatik, a mají tak negativní vliv na bezpečnost Vašeho vozu.

Drobné nehody během jízdy, jako například „najetí na chodník“, mohou způsobit škodu na pneumatikách a ráfcích nebo posunout přední nebo zadní nápravu. V tomto případě nechte jejich stav zkontrolovat ve značkovém servisu.

Tlak vzduchu v pneumatikách

Dodržte tlaky nahuštění (včetně rezervního kola). Zkontrolujte alespoň jednou ročně a před každou delší cestou (viz etiketu přilepenou zezadu na dveřích řidiče).

Viz odstavec „Tlak v pneumatikách“ v kapitole 4.

Tlak musí být kontrolován zastudena - neberte v úvahu tlak zvýšený při teplém počasí nebo po rychlé jízdě.

V případě, že nelze provést kontrolu tlaku na studených pneumatikách, je třeba kontrolní tlaky zvýšit o 0,2 0,3 baru (nebo 3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Nedostatečný tlak vede k předčasnému opotřebení a abnormálnímu zahřívání pneumatik se všemi negativními důsledky, pokud jde o bezpečnost:

- zhoršení jízdních vlastností vozidla,

- nebezpečí prasknutí nebo ztráty běhounu pneumatiky.

Tlak v pneumatikách je stanoven podle zatížení vozidla a rychlosti jízdy. Upravte tlaky podle provozních podmínek (přejděte na odstavec „Tlaky vzduchu v pneumatikách“).

Pozor, chybějící nebo špatně zašroubovaný uzávěr ventilu může snížit těsnění pneumatik a mít za následek tlakové ztráty.

Vždy používejte stejné uzávěry ventilů jako ty, které byly použity a našroubovány na vozidlo původně.

Výměna pneumatik

Pro vaši bezpečnost a dodržování platných předpisů.

Při výměně pneumatik mohou být na vozidlo montovány pouze pneumatiky stejné značky, rozměru, typu a struktury na stejnou nápravu.

Musí: buď mít index zatížení a kapacitu rychlosti minimálně stejné jako původní pneumatiky, anebo musí odpovídat pneumatikám předepsaným zástupcem značky.

Nerespektování těchto pokynů může ohrozit vaši bezpečnost nebo porušit konformitu vašeho vozidla.

Nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem.

Prostřídání kol

Tento postup se nedoporučuje.

Rezervní kolo

Přejděte na odstavce „Rezervní kolo“ a „Výměna kola“ kapitoly 5.

Použití v zimním období

- Řetězy

Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno montovat sněhové řetězy na kola zadní nápravy.

Montáž pneumatik větší velikosti než původní znemožňuje použití řetězů.

Instalace sněhových řetězů je umožněna pouze u pneumatik stejné velikosti, jakou měly ty, které byly na Vašem vozidle původně namontovány.

Na kola je možné namontovat specifické sněhové řetězy. Obraťte se na značkový servis.

- Pneumatiky se zimním nebo letním vzorkem

Doporučujeme tyto pneumatiky montovat na všechna kola, aby byla co nejlépe zachována přilnavost vozu k vozovce.

Poznámka: Upozorňujeme Vás, že u těchto pneumatik jsou někdy předepsány:

- směr jízdy,

- maximální rychlost, která může být nižší, než je maximální rychlost vozidla.

- Pneumatiky s hroty

Tento typ pneumatik lze používat pouze po omezenou dobu, která je stanovena místními předpisy.

Při jejich použití je nutné dodržovat rychlost stanovenou platnými předpisy.

Tyto pneumatiky musí být namontovány alespoň na obou kolech přední nápravy.

Poznámka: používání sněhových či zimních pneumatik nebo pneumatik s hřeby významně snižuje dojezdovou vzdálenost vozidla.

V každém případě doporučujeme konzultovat zástupce značky, který Vám poradí s výběrem nejvhodnějšího vybavení pro Vaše vozidlo.