Zpět na seznam

OZDOBNÉ KRYTY, KOLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ozdobný kryt 1

(šroub pod krytem)

Demontujte jej pomocí klíče na ozdobné kryty 2 (umístěn pod blokem nářadí), přičemž dostatečně zatlačte háček do otvoru umístěného v blízkosti ventilu (abyste dosáhli na kovový upevňovací drát umístěný za ozdobným krytem).

Při zpětné instalaci jej orientujte vzhledem k ventilu. Zatlačte upevňovací háčky, přičemž začněte stranou ventilu A, pokračujte BC a skončete stranou protilehlou ventilu D.

Ozdobný kryt 3

(šroub je viditelný)

Pro jeho demontáž bez demontování kola kryt zatlačte, jak je naznačeno šipkami.

Otáčejte jím tak, abyste uvolnili upevnění umístěná za šroubem kola.

Pro nasazení postupujte v opačném pořadí.