Zpět na seznam

KAPOTA MOTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro otevření zatáhněte za páčku 1.

Odjištění pojistky kapoty

Pro otevření zatlačte jazýček 2 směrem doleva a zároveň nadzvedněte kapotu.

Otevření kapoty

Zdvihněte kapotu a při otevírání ji přidržujte. Kapotu přidržuje zvedák.

Zavření kapoty

Přesvědčte se, že v motorovém prostoru nejsou žádné cizí předměty.

Při zavírání uchopte kapotu uprostřed, sklopte ji a ve výšce přibližně 30 cm nad zámkem ji pusťte.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

O kapotu motoru se neopírejte, protože hrozí nechtěné zavření kapoty.

Nezasahujte do prostoru pod kapotou, když se vozidlo nabíjí nebo když motor běží.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by tak dojít ke zraněním.

Zkontrolujte řádné upevnění kapoty.

Zkontrolujte, zda nic nebrání upevnění zámku (štěrk, hadřík atp.).

Po každém zásahu v motorovém prostoru zkontrolujte, zda jste nic nezapomněli (hadr, nářadí apod.).

Předmět v motorovém prostoru by mohl poškodit motor nebo způsobit požár.

V případě nárazu - i mírného - do masky chladiče nebo kapoty, nechte co nejdříve zkontrolovat systém uzamčení kapoty zástupcem značky.