Zpět na seznam

HLADINY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chladicí kapalina

Pokud je motor vypnutý a vozidlo stojí na rovné ploše, hladina musí být zastudena mezi ryskami „MINI“ a „MAXI“ na zásobníku chladicí kapaliny 12.

Kapalinu doplňujte při studeném motoru, dříve než hladina poklesne na rysku „MINI“.

Periodicita kontroly hladiny

Hladinu chladicí kapaliny pravidelně kontrolujte (při nedostatku chladicí kapaliny může u motoru dojít k vážnému poškození).

V případě potřeby doplňujte výhradně chladicí kapalinu schválenou technickým oddělením výrobce, u které je zajištěna:

- ochrana před zamrznutím,

- ochrana před korozí chladicího systému.

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

Nezasahujte do prostoru pod kapotou, když se vozidlo nabíjí nebo když motor běží.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Na chladicím systému nesmí být prováděn žádný zásah při zahřátém motoru.

Nebezpečí popálenin.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Brzdová kapalina

Kontrolu hladiny je třeba provádět často, v každém případě vždy, když pozorujete sebemenší snížení účinnosti brzdění.

Kontrola hladiny se provádí při vypnutém motoru a vozidle stojícím na vodorovném povrchu.

Hladina 3

Hladina normálně klesá současně s opotřebením brzdových obložení, nesmí však nikdy poklesnout pod výstražnou značku „MINI“.

Chcete-li sami zkontrolovat stav opotřebení kotoučů a bubnů, postupujte podle kontrolní metody popsané v dokumentu, který je k dispozici v síti značky nebo na internetových stránkách výrobce.

Naplnění

Po každém zásahu na hydraulickém okruhu musí být brzdová kapalina odborně vyměněna.

Povinně používejte kapalinu schválenou naším technickým oddělením (a dodávanou v zapečetěné nádobě).

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

Nádržka ostřikovače

Naplnění

- Otevřete uzávěr 4;

- naplňte ji, až uvidíte kapalinu;

- Zavřete uzávěr.

Kapalina

Ostřikovací přípravek (nemrznoucí směs pro zimní období).

Ostřikovací trysky

Pro nastavení výšky trysek ostřikovače čelního skla použijte tenký nástroj, např. jehlu.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.