Zpět na seznam

DEFEKT, REZERVNÍ KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro případ defektu máte, podle typu vozidla, k dispozici rezervní kolo nebo sadu pro nahuštění pneumatik (viz následující stránky).

Rezervní kolo 2

Je umístěno v rámu 4 pod podlahou v zadní části vozidla.

Pro získání přístupu k rezervnímu kolu:

- Otevřete dveře zavazadlového prostoru.

- Povolte matici klíčem na kola 1.

- Uchopte rám za rukojeť 3 a vyjměte jej.

- Uvolněte rezervní kolo.

Uložení kola do rámu

- Dbejte na správné zpětné umístění kola do rámu, ventilem dolů.

- Zavěste rám, přičemž si pomozte rukojetí 3 a zašroubujte matici pomocí klíče 1, abyste namontovali sestavu zpět.

- Ujistěte se, že je správně zajištěné.

Vozidlo vybavené upozorněním na pokles tlaku vzduchu v pneumatikách

V případě podhuštění (defekt, podhuštění apod.) se rozsvítí kontrolka na přístrojové desce; pročtěte si odstavec „Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

V případě parkování na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti Vašeho odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo dalšího vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Pokud je rezervní kolo uloženo ve vozidle mnoho let, nechte ve svém servisu zkontrolovat, zda zůstává ve funkčním stavu a může být bez nebezpečí použito.

Vozidlo vybavené rezervním kolem rozdílným než ostatní čtyři kola:

- Nikdy nemontujte na stejné vozidlo více než jedno rezervní kolo.

- Protože je defektní kolo širší než rezervní kolo, bude světlá výška vozidla snížená.

- Co nejdříve proveďte výměnu rezervního kola za kolo identické jako kolo původní.

- Dodává-li se rezervní kolo se šrouby, je bezpodmínečně nutné tyto šrouby použít, a to výhradně s tímto rezervním kolem. Další informace naleznete na štítku připevněném na rezervní kolo.

- Během doby použití, která musí být dočasná, nesmí rychlost jízdy přesáhnout rychlost uvedenou na etiketě, která je umístěná na kole.

- Montáž tohoto kola může změnit obvyklé chování Vašeho vozidla. Vyhýbejte se prudkým akceleracím nebo deceleracím a snižte rychlost v zatáčkách.

- Pokud musíte použít sněhové řetězy, namontujte rezervní kolo na zadní nápravu a zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.

- Displej na přístrojové desce zobrazí kontrolku , která několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo.