Zpět na seznam

COUVACÍ KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkce

Při zařazení zpětného chodu poskytuje kamera 1 umístěná na zadních křídlových dveřích pohled na okolí zadní části vozidla, který se promítá na zpětné zrcátko 2, případně (u některých typů vozidel) na multimediální obrazovku 3, a to spolu s jednou nebo dvěma křivkami (pohyblivými a pevnými) 45.

Poznámka: Couvací kamera nesmí být zakryta (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Poznámka: U některých vozidel lze určité parametry nastavit prostřednictvím multimediálního displeje 3. Prostudujte si návod k vybavení.

Tato funkce je doplňkovou pomocí. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Pohyblivá křivka 4 (podle typu vozidla)

Na displeji multimédií 3 se zobrazuje modře. Vyznačuje dráhu vozidla podle natočení volantu.

Pevná křivka 5

Pevná křivka se skládá z barevných značek ABC vyznačujících vzdálenost za vozidlem:

- A (červená) asi 30 centimetrů od vozidla,

- B (žlutá) asi 70 centimetrů od vozidla,

- C (zelená) asi 150 centimetrů od vozidla.

Tato křivka zůstává nehybná a vyznačuje dráhu vozidla s přímo natočenými koly.

Při použití tohoto systému nejprve využijte jednu nebo více křivek (pohyblivou pro dráhu a pevnou pro vzdálenost). Pokud se dostanete do červené zóny, pomozte si zobrazením nárazníku pro přesné zastavení.

Obraz na displeji je převrácený.

Tato znázornění jsou promítána na vodorovný povrch, proto je ignorujte, pokud se promítnou na svislý objekt nebo na objekt umístěný na povrchu.

Objekty zobrazené u okraje displeje mohou být deformovány.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci apod.) může narušit viditelnost kamery.

Pokud jsou zadní dveře otevřené nebo špatně zavřené, zmizí zobrazení kamery a u některých typů vozidla se zobrazí zpráva „BOOT OPEN“.