Kangoo

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka dálkových světel
Kontrolka tlumených světel
Kontrolka předních mlhových světel
Kontrolka zadních mlhových světel
Kontrolky směrových světel
Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem
Ukazatel změny rychlosti.
Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny
Kontrolka zatažení ruční brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdového systému
Kontrolka výfukových plynů
Kontrolka tlaku oleje
Kontrolka žhavení
Kontrolka elektronické závady
Směrové světloAirbag
Kontrolka protiblokovacího systému
Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva
Kontrolka výstrahy zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka dobíjení akumulátoru
Kontrolka pohotovostního režimu motoru
Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru
Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů
Kontrolky regulátoru a omezovače rychlosti
Kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách
Kontrolka kontroly přilnavosti
Kontrolka otevření dveří

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolky směrových světel

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy se zazněním zvukového signálu, indikuje poruchu systému.

Urychleně se obraťte na značkový servis.

Ukazatel změny rychlosti.

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší (šipka nahoru) nebo nižší rychlostní stupeň (šipka dolů).

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny

Pokud během jízdy stále svítí spolu s kontrolkou®, indikuje přehřívání motoru. Zastavte vozidlo a nechte běžet motor jednu nebo dvě minuty ve volnoběhu. Teplota musí klesnout. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, dokud nevychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. V případě nutnosti se obraťte na zástupce značky.

Kontrolka zatažení ruční brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování. Pokud se rozsvítí spolu s kontrolkou®při brždění nebo za jízdy, znamená to pokles hladiny v okruzích. Pokračovat v jízdě může být nebezpečné, obraťte se proto na značkový servis.

Kontrolka výfukových plynů

U vozidel, která jsou jí vybavena, se při zapnutí zapalování rozsvítí a potom zhasne.

–Pokud se trvale rozsvítí spolu s kontrolkou©, kontaktujte co nejdříve značkový servis;

–Pokud bliká, snižujte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Přejděte na odstavec „Doporučení pro ochranu životního prostředí, úspora paliva, jízda“ v kapitole 2.

Kontrolka tlaku oleje

Pokud se rozsvítí během jízdy, bezpodmínečně zastavte a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje (přejděte na odstavec „Hladina motorového oleje“ v kapitole 4). Pokud je hladina normální, je příčinou něco jiného. Rychle kontaktujte značkový servis.

Kontrolka žhavení

(u verze se vznětovým motorem)

Rozsvítí se při zapnutí zapalování. Indikuje, že jsou aktivovány žhavicí svíčky. Zhasne, když je žhavení ukončeno a může být spuštěn motor.

Kontrolka elektronické závady

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje elektrickou nebo elektronickou poruchu systému nebo u vznětových motorů přítomnost vody v naftě.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Směrové světloAirbag

Rozsvítí se po zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne. Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí, signalizuje poruchu systému.

Urychleně se obraťte na značkový servis.

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud nezhasne po zapnutí zapalování nebo se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému. Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS.

Urychleně se obraťte na značkový servis.

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne. Pokud se rozsvítí během jízdy se zazněním zvukového signálu, co nejdříve natankujte. Od prvního rozsvícení kontrolky zbývá v nádrži palivo na ujetí přibližně 50 km.

Kontrolka výstrahy zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu

Podle vozidla, se zobrazí na přístrojové desce nebo na centrálním displeji přístrojové desky. Zůstává rozsvícena při rozjetí, pokud nemáte zapnut bezpečnostní pás. Zazní zvukový signál o nízké hlasitosti po dobu 30 sekund a následně o vysoké hlasitosti po dobu 90 sekund.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Pokud se rozsvítí během jízdy, indikuje příliš vysoké nebo příliš nízké napětí elektrického systému. Zastavte a rychle kontaktujte značkový servis.

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Přejděte na odstavec „FunkceStop and Start“ v kapitole 2.

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Přejděte na odstavec „FunkceStop and Start“ v kapitole 2.

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů

Viz informace o „nádrži na činidlo“ v kapitole 1.

Kontrolky regulátoru a omezovače rychlosti

Přejděte na odstavce „Omezovač rychlosti“ a „Regulátor rychlosti“ kapitoly 2.

Kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Viz odstavec „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ kapitoly 2.

Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách

Přejděte na odstavec „Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

Kontrolka kontroly přilnavosti

Viz odstavec „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ kapitoly 2.

Kontrolka otevření dveří

Rozsvítí se při zapnutém zapalování, pokud jsou některé dveře špatně zavřeny.