Zpět na seznam

SVĚTLOMETY: výměna žárovek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tlumená světla

Demontujte kryt A.

Sklopte objímku 3 a pak vyměňte žárovku.

Typ žárovky: H7.

Po výměně žárovky by měl světla seřídit odborník.

Dálková světla

Demontujte kryt B.

Sklopte objímku 1 a pak vyměňte žárovku.

Typ žárovky: H7.

Nedotýkejte se skla žárovky Žárovku držte za patici.

Používejte bezpodmínečně anti U.V. 55W žárovky, aby nedocházelo k poškozování plastového skla světlometů. Před demontáží označte správné umístění žárovky, abyste ji umístili správně při zpětné montáži.

Když bude žárovka vyměněna, dohlédněte na správné umístění krytu.

Směrová světla

Otočte držákem žárovky 2 o čtvrtinu otáčky, tak se dostanete k žárovce.

Typ žárovky: PY21W.

V souladu s platnou legislativou nebo čistě z opatrnosti si u svého zástupce značky opatřete náhradní sadu žárovek a pojistek.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Nebezpečí úrazu.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Nebezpečí úrazu.

Světla pro denní svícení, přední obrysové světlo LED 4

Obraťte se na značkový servis.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU.

Jakýkoliv zásah (nebo úpravu) na elektrickém obvodu může provádět pouze značkový servis, který je vybaven součástmi nezbytnými pro provedení zásahu, protože nesprávné zapojení by mohlo vést k poškození elektrické instalace (kabeláže, součástí, zvláště pak alternátoru).