Zpět na seznam

KAPOTA MOTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro otevření kapoty otevřete dveře a zatáhněte za rukojeť 1 umístěnou na levé straně přístrojové desky.

Otevření kapoty motoru

Pro odblokování nadzdvihněte lehce kapotu a zatlačte na jazýček 2 ve směru šipky A pro uvolnění háčku.

Zdvihněte kapotu a při otevírání ji přidržujte. Kapotu přidržují zvedáky 3.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU.

Zkontrolujte řádné zajištění kapoty.

Zkontrolujte, že nic nebrání zajištění zámku (štěrk, hadr apod.).

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka y v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Zavření kapoty motoru

Přesvědčte se, že v motorovém prostoru nejsou žádné cizí předměty.

Při opětovném zavírání uchopte kapotu uprostřed, sklopte ji a z výšky cca 25 cm nad zámkem ji pusťte. Zkontrolujte, že je kapota řádně zavřena. Pokud se kapota sama vlastní vahou neuzamkne, jemně na ni zatlačte, aby se plně zajistila.

Po každém úkonu v motorovém prostoru se před zavřením ujistěte, zda jste uvnitř nic nezapomněli (hadřík, nářadí atp.).

Předmět v motorovém prostoru by mohl poškodit motor nebo způsobit požár.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.

V případě nárazu - i mírného do masky chladiče nebo kapoty, nechte co nejdříve zkontrolovat systém uzamčení kapoty zástupcem značky.