Zpět na seznam

HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE: obecné údaje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Motor spotřebuje určité množství oleje pro mazání a chlazení pohyblivých součástí, takže je normální, pokud je třeba olej mezi dvěma výměnami doplnit.

Kdybyste však po období záběhu zjistili spotřebu oleje vyšší než 0,5 litru na 1000 km, obraťte se na značkový servis.

Periodicita: pravidelně kontrolujte hladinu oleje v motoru - zejména pak před delší cestou, protože jinak by hrozilo poškození motoru.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU.

Zkontrolujte řádné upevnění kapoty.

Zkontrolujte, zda nic nebrání upevnění zámku (štěrk, hadřík atp.).

Doplnění motorového oleje

Použijte trychtýř nebo oblast hrdla ochraňte jiným způsobem, aby nedošlo k rozlití oleje na horké části v motorovém prostoru nebo náchylné systémy (např. elektroinstalace).

Hrozí nebezpečí požáru.

Zobrazení hladiny oleje

Měření musí být prováděno na vodorovném povrchu a po delším zastavení motoru.

Chcete-li znát přesnou úroveň hladiny oleje a ujistit se, že nebyla překročena maximální hladina (nebezpečí poškození motoru), musíte nezbytně použít měrku.

Podle typu vozidla se zobrazí upozornění pro řidiče na přístrojové desce pouze v případě, že úroveň motorového oleje je minimální:

- vyjměte měrku a osušte ji čistým hadříkem, který nepouští vlas;

- zasuňte měrku až na doraz (u vozidel vybavených měrkou kombinovanou s uzávěrem C uzávěr zcela zašroubujte);

- znovu měrku vyjměte;

- odečtěte hladinu: ta nesmí nikdy klesnout pod úroveň „mini“ A, ani překročit úroveň „maxi“ B.

Po úspěšném provedení tohoto úkonu vložte měrku dovnitř až nadoraz nebo uzávěr-měrku zcela zašroubujte.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Překročení maximální hladiny motorového oleje

V žádném případě se nesmí překročit maximální úroveň hladiny při tankování B: nebezpečí poškození motoru a filtračního systému.

Je-li maximální hladina překročena, nestartujte vůz a volejte svého zástupce značky.

HLADINY KAPALIN (MOTOROVÝ OLEJ, CHLADICÍ KAPALINA, BRZDOVÁ KAPALINA)