Zpět na seznam

STÍRÁTKA STĚRAČŮ: výměna

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stírátko předního stěrače 1

Při zapnutém zapalování a zastaveném motoru zcela sklopte páčku stěračů: stírátka se zastaví se v poloze oddálené od kapoty.

Nadzvedněte rameno stěrače 3 a stiskněte tlačítko 2 pro uvolnění stírátka.

Zpětná montáž

Nasuňte stírátko na rameno až do připnutí. Ujistěte se, že je správně zajištěná. Sklopte rameno stírátka stěrače s maximální opatrností.

Při zapnutém zapalování uveďte páčku stěračů do polohy zastavení. Stírátko na straně řidiče musí být vždy nad stírátkem spolujezdce. Pokud tomu tak není, nechte proběhnout jeden pohyb stěračů tam a zpět při vyšší rychlosti než cca 7 km/h.

Poznámka: : Před opětovným nastartováním vozidla sklopte stírátka stěračů na čelní sklo, aby bylo eliminováno riziko poškození kapoty nebo stěračů.

- Pokud mrzne, zkontrolujte, zda nejsou stírátka stěračů přimrzlá ke sklu (nebezpečí přehřátí motoru nebo poškození stírátek).

- Kontrolujte stav stírátek.

Jakmile se jejich účinnost sníží, je třeba je vyměnit (přibližně jednou ročně).

Při výměně stírátka, když je odstraněno, dejte pozor, aby rameno nespadlo zpět na sklo: mohlo by dojít k prasknutí skla.

Stírátko zadního stěrače 4

Páčka v poloze zastavení (deaktivována):

- nadzdvihněte rameno stěrače 5,

- otáčejte stírátko do vodorovné polohy 4 (pohyb A), dokud se neuvolní;

- zatáhněte za stírátko a vyjměte jej.

Zpětná montáž

Při zpětné montáži stírátka stěrače postupujte v opačném pořadí než při demontáži. Přesvědčte se, že je stírátko správně zajištěno.

Kontrolujte stav stírátek stěračů.

- Pravidelně čistěte stírátka, čelní sklo a zadní okno mýdlovou vodou.

- Nepoužívejte je, když jsou čelní sklo nebo zadní okno suché.

- Odlepte je z čelního skla nebo zadního okna, když nebyla dlouho v chodu.

Před výměnou stírátka zadního stěrače se ujistěte, že páčka je v poloze zastavení (deaktivována).

Nebezpečí úrazu.

PŘEDNÍ STĚRAČ