Zpět na seznam

HLADINY PROVOZNÍCH KAPALIN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chladicí kapalina

Při stojícím vozidle na vodorovném povrchu musí být zastudena hladina mezi značkami „MINI“ a „MAXI“ na nádržce s chladicí kapalinou 1.

Kapalinu doplňujte při studeném motoru, dříve než hladina poklesne na rysku MINI.

Periodicita kontroly hladiny

Hladinu chladicí kapaliny pravidelně kontrolujte (při nedostatku chladicí kapaliny může u motoru dojít k vážnému poškození).

V případě potřeby doplňujte výhradně chladicí kapalinu schválenou technickým oddělením výrobce, u které je zajištěna:

- ochrana před zamrznutím,

- ochrana před korozí chladicího systému.

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Na chladicím systému nesmí být prováděn žádný zásah při zahřátém motoru.

Nebezpečí popálenin.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Hladina brzdové kapaliny

Kontrolu hladiny je třeba provádět často, v každém případě vždy, když pozorujete sebemenší snížení účinnosti brzdění.

Kontrola hladiny se provádí při vypnutém motoru a vozidle stojícím na vodorovném povrchu.

Hladina 2

Hladina normálně klesá současně s opotřebením brzdových obložení, nesmí však nikdy poklesnout pod výstražnou značku MINI.

Chcete-li sami zkontrolovat stav opotřebení kotoučů a bubnů, postupujte podle kontrolní metody popsané v dokumentu, který je k dispozici v síti značky nebo na internetových stránkách výrobce.

Naplnění

Po každém zásahu na hydraulickém okruhu musí být brzdová kapalina odborně vyměněna.

Povinně používejte kapalinu schválenou naším technickým oddělením (a dodávanou v zapečetěné nádobě).

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Nádržka na ostřikovací kapalinu

Naplnění

Otevřete uzávěr 3, naplňte nádržku, dokud neuvidíte kapalinu, potom uzávěr zavřete.

Poznámka: pravidelně kontrolujte hladinu nádrže a před jízdou proveďte doplnění kapaliny.

Kapalina

Kapalina do ostřikovačů skel. V zimě použijte nemrznoucí kapalinu. Používejte prostředky předepsané zástupcem značky.

Upozornění: Nepoužívejte čistou vodu (nebezpečí poškození čerpadla, usazenin vodního kamene v čerpadle a ostřikovacích tryskách).