Zpět na seznam

HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE: doplňování hladiny, plnění

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Doplnění a naplnění

Vozidlo musí stát na rovném povrchu, motor musí být zastavený a studený (například ráno před prvním spuštěním motoru).

- Odšroubujte uzávěr 1.

- doplňte hladinu oleje (objem mezi úrovněmi „MINI“ a „MAXI“ měrky 2 činí orientačně 1,5 až 2 litry, podle typu motoru);

- Počkejte přibližně 20 minut, abyste umožnili zatečení oleje.

- Zkontrolujte hladinu pomocí měrky 2 (jak bylo vysvětleno dříve).

Po úspěšném provedení tohoto úkonu vložte uzávěr-měrku dovnitř až nadoraz a zcela ji zašroubujte.

Nepřekračujte rysku MAXI a nezapomeňte vrátit zpět uzávěr 1 a měrku 2.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Doplnění a naplnění

Vozidlo musí stát na rovném povrchu, motor musí být zastavený a studený (například ráno před prvním spuštěním motoru).

- Odšroubujte uzávěr 1.

- doplňte hladinu oleje (objem mezi úrovněmi „MINI“ a „MAXI“ měrky 2 činí orientačně 1,5 až 2 litry, podle typu motoru);

- Počkejte přibližně 20 minut, abyste umožnili zatečení oleje.

- Zkontrolujte hladinu pomocí měrky 2 (jak bylo vysvětleno dříve).

Po úspěšném provedení tohoto úkonu vložte uzávěr-měrku dovnitř až nadoraz a zcela ji zašroubujte.