Zpět na seznam

DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spotřeba paliva je homologována podle standardní a předepsané metody. Je identická u vozidel všech výrobců a umožňuje porovnávat vozidla mezi sebou. Spotřeba při skutečném používání závisí na podmínkách používání vozidla, na výbavě a na stylu jízdy. Chcete-li optimalizovat spotřebu paliva, přečtěte si následující rady.

Podle typu vozidla máte k dispozici různé funkce, které Vám pomohou snížit spotřebu paliva:

- otáčkoměr;

- režim volnoběhu;

- ukazatel stylu jízdy;

- ukazatel zrychlení ECO;

- bilance trasy a doporučení eko přes multifunkční displej;

- režim ECO;

- funkce Stop and Start FUNKCE STOP AND START.

Režim volnoběhu

U některých vozidel vybavených automatickou převodovkou pomůže přepnutí na volnoběh (automatický neutrál) při zpomalování (při zcela uvolněném pedálu plynu) omezit brzdění motorem a umožní tak dojet dále bez nutnosti přidávat plyn, čímž se ušetří palivo.

Na přístrojovém panelu se rozsvítí kontrolka :

- šedivě, když vozidlo není v režimu volnoběhu;

- zeleně nebo bíle, v závislosti na typu vozidla, když je vozidlo v režimu volnoběhu (automatický neutrál).

Poznámka: režim volnoběhu je v režimu „Sport“ deaktivován. MULTI-SENSE.

Na přístrojové desce

Zobrazování informací může být uspořádáno a osobně nastaveno podle stylu uživatelského nastavení přístrojové desky na multifunkčním displeji.

Ukazatel stylu jízdy 1

Informuje Vás v reálném čase o stylu jízdy. Upozorní Vás ukazatel 1.

Čím více okvětních lístků se zobrazí na 1, tím je vaše jízda pružnější a ekonomičtější.

Pokud se budete tímto ukazatelem soustavně řídit, dokážete u vozidla snížit spotřebu paliva.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Ukazatel zrychlení Eco 2

Informuje vás v reálném čase, zda využíváte mírné nebo silné zrychlení.

Tato možnost je indikována kontrolkou 2:

- zelená: zrychlení je mírné a správné;

- bílá: zrychlení je příliš vysoké;

- šedá: zrychlení je vysoké.

Poznámka: nelze současně zobrazit ukazatel stylu jízdy 1 a ukazatel zrychlení Eco 2.

Na multimediální obrazovce

Bilance cesty

Po vypnutí motoru se na multimediální obrazovce 3 zobrazí „bilance trasy“, kde si můžete prohlédnout informace o poslední cestě.

Indikuje:

- celkové skóre;

- vývoj skóre;

- vzdálenost bez spotřeby paliva.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Zobrazí se celkové hodnocení od 0 do 100 umožňující vyhodnotit Váš styl řízení z hlediska úspory paliva.

Čím vyšší je hodnocení, tím nižší je spotřeba paliva.

Doporučení týkající se spotřeby paliva máte k dispozici za účelem zlepšení stylu jízdy.

Uložení oblíbených tras vám umožní porovnávat jednotlivé styly vaší jízdy i styly dalších uživatelů vozidla.

Režim ECO

Režim ECO je funkce, která optimalizuje spotřebu paliva. Má vliv na určité jízdní úkony (zrychlení, řazení, tempomat, zpomalení atd.).

Omezení zrychlování umožňuje jízdu v městě i mimo něj za nízké spotřeby.

Aktivace funkce

Funkce může být aktivována:

- přepnutím 4 na centrálním ovládání, výběrem režimu ECO MULTI-SENSE;

- z multimédiální obrazovky (viz pokyny pro multimédia).

Kontrolka se zobrazí na přístrojové desce a potvrdí aktivaci.

Během jízdy je možné přechodně opustit režim ECO za účelem dosažení plného výkonu motoru.

Za tímto účelem zcela a důrazně sešlápněte pedál akcelerace.

Režim ECO se znovu aktivuje, jakmile uvolníte tlak na pedál plynu.

Deaktivace funkce

Stiskněte spínač 4 na centrálním ovládání. Vyberte jiný jízdní režim než režim ECO.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne pro potvrzení deaktivace.

Doporučení pro jízdu a jízda EKO

Styl jízdy

- Spíše než zahřívat motor při stojícím vozidle opatrně jeďte, než motor dosáhne normální provozní teploty.

- Rychlá jízda je drahá.

- Dynamická jízda s častým a intenzivním zrychlováním a brzděním je v poměru k uspořené jízdní době neúměrně nákladná.

- Při přechodných rychlostních stupních nevytáčejte motor do nadměrných otáček.

Používejte tedy vždy co nejvyšší rychlostní stupeň.

- Vyhýbejte se prudkým akceleracím.

- Brzděte co možná nejméně. Pokud odhadnete s dostatečným předstihem překážku nebo zatáčku, bude Vám stačit zdvihnout nohu.

- Při jízdě do stoupání se nepokoušejte udržet rychlost, nesešlapujte plynový pedál více než při jízdě po rovině: raději držte nohu na akceleračním pedálu ve stejné poloze.

- Nepříznivé počasí a zaplavené silnice:

Nejezděte po zaplavené vozovce, pokud hladina vody přesahuje dolní okraj ráfků.

Překážky v řízení

Na straně řidiče používejte povinně pouze kobereček odpovídající vozidlu, který se upevňuje na předinstalované prvky, a pravidelně kontrolujte jeho dobré uchycení. Nedávejte více koberečků na sebe.

Mohlo by dojít k zablokování pedálů

Pneumatiky

- Nedostatečný tlak může zvýšit spotřebu.

- Pro optimální spotřebu paliva nastavte nejvyšší tlak vzduchu v pneumatikách nebo doporučený tlak uvedený na hraně dveří řidiče. TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH.

- Použití nedoporučených pneumatik může zvýšit spotřebu paliva.

Rady pro používání vozidla

- Upřednostňujte režim ECO.

- Elektrická energie je také „pohonná hmota“, proto vypínejte všechna elektrická zařízení, pokud není nutné, aby byla v chodu. Avšak (bezpečnost především) světla ponechte rozsvícená, pokud to podmínky viditelnosti vyžadují (vidět a být viděn).

- Používejte přednostně větrání. Jízda s otevřenými okny způsobí při rychlosti 100 km/h: zvýšení spotřeby +4 %.

- Netankujte plnou nádrž až po okraj, vyhnete se tak vytečení paliva.

- U vozidel vybavených klimatizací je normální, že dojde při jejím používání ke zvýšení spotřeby paliva (především v městském provozu). U vozidel s klimatizací bez automatického režimu systém vypněte, pokud jej již nepoužíváte.

Rady pro snížení spotřeby a ochranu životního prostředí:

Pokud vozidlo zůstalo zaparkované na plném slunci nebo na velmi teplém místě, nejdřív na chvíli vyvětrejte a až poté spusťte motor.

- Nenechávejte dlouhodobě na vozidle prázdný střešní nosič.

- Při přepravě objemných předmětů raději použijte přívěs.

- Při jízdě s karavanem používejte schválený deflektor - nezapomeňte jej seřídit.

- Vyhněte se přerušovaným jízdám (na krátké vzdálenosti s dlouhými zastávkami), motor by pak nikdy nedosáhl optimální teploty.