DISPLEJE A UKAZATELE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přístrojová deska 1

Osvětlení se zapne při zapnutí zapalování. Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

U některých vozidel si přístrojovou desku můžete uživatelsky upravit nastavením obsahu a různých barev podle vlastní volby.

Prostudujte si návod k vybavení.

Přístrojová deska A

Tachometr 2

V závislosti na zvoleném stylu se zobrazení liší.

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento zvukový signál se ozve, jakmile jede vozidlo rychlostí nad 120 km/h. Kontrolka zůstává svítit, dokud vozidlo jede rychlostí nad 120 km/h.

Otáčkoměr 3

(stupnice ×1000)

Zobrazí se různým způsobem podle uživatelského nastavení přístrojové desky. V závislosti na zvoleném stylu se nemusí zobrazit.

Ukazatel stylu jízdy 4 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Počitadlo celkové ujeté dráhy 5 PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Palubní počítač 6 PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

Předpokládaný dojezd se zbývajícím palivem 7

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů. PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry.

Multimediální informace8

Můžete zobrazit informace na multimediálním displeji (kompas, telefon, navigace, atd.).

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny 10

Při normálním provozu musí být ručička 10 před oblastí 9. Může se jí přiblížit pouze při „intenzivním“ provozu. Výstraha je signalizována až rozsvícením kontrolky ®, zobrazením zprávy na přístrojové desce a pípnutím.

Ukazatel hladiny paliva 11

Je-li hladina na minimu, začne oranžově blikat kontrolka M zabudovaná do ukazatele a současně zazní zvukový signál. Rychle doplňte.

Přístrojová deska B

Ukazatel teploty chladicí kapaliny 12

Při normálním provozu musí být ručička 12 před oblastí 13. Může se jí přiblížit pouze při „intenzivním“ provozu. Výstraha je signalizována až rozsvícením kontrolky ®, zobrazením zprávy na přístrojové desce a pípnutím.

Tachometr 14

V závislosti na zvoleném stylu se zobrazení liší.

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento zvukový signál se ozve, jakmile jede vozidlo rychlostí nad 120 km/h. Kontrolka zůstává svítit, dokud vozidlo jede rychlostí nad 120 km/h.

Otáčkoměr 15

(stupnice ×1000)

Zobrazí se různým způsobem podle uživatelského nastavení přístrojové desky. V závislosti na zvoleném stylu se nemusí zobrazit.

Ukazatel stylu jízdy 16 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Multimediální informace17

V závislosti na typu vozidla můžete zobrazit informace na obrazovce multimédií (kompas, telefon, navigace atd.).

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Předpokládaný dojezd se zbývajícím palivem 18

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů. PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry.

Počitadlo celkové ujeté dráhy 19 PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Palubní počítač 20 PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

Ukazatel hladiny paliva 21

Je-li hladina na minimu, začne oranžově blikat kontrolka M zabudovaná do ukazatele a současně zazní zvukový signál. Rychle doplňte.

Displej nad hlavou 22

Displej zobrazí podrobnosti o řízení a informace navigačního systému z přístrojové desky a o multimediálním displeji.

Pokud je jím vozidlo vybaveno, rozloží se při spuštění motoru a zatáhne se zpět při vypnutí motoru.

Informace o přístupu k nastavení head-up displeje naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Seřízení výšky informací na displeji

V závislosti na poloze řidiče můžete zvýšit nebo snížit informace na displeji.

Nastavení světelnosti displeje

Můžete regulovat nastavení světelnosti (režim den nebo režim noc)

- automaticky: jas se mění podle světla kolem vozidla.

- ručně: světelnost se automaticky přepne s rozsvícením/zhasnutím světel.

V obou případech se režim den mění v závislosti na vnější světelnosti.

Nikdy se nesnažte otevřít nebo zavřít displej nad hlavou s použitím manuální síly.

Dobrá viditelnost informací může být ovlivněna:

- polohou sedadla;

- přítomností předmětu na otevřeném displeji;

- polarizací některých brýlových skel;

- extrémními klimatickými podmínkami (déšť, sníh, velmi silné sluneční záření...).

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.

V případě rozporů v informacích mezi přístrojovou deskou, head-up displejem a multimediálním displejem se řiďte informacemi zobrazenými na přístrojové desce.

Provozní závady

V případě poruchy (displej se nevysune při spuštění motoru, nebo se při běžícím motoru zasune následkem nárazu předmětu na displej):

- zastavte/spusťte motor;

nebo

- na multimediálním displeji změňte nastavení vysouvání displeje.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na značkový servis.

Bez ohledu na to, zda je displej zasunutý nebo vysunutý, nesmí být na něj nebo v jeho blízkosti položen žádný předmět.

Pro čištění displeje nepoužívejte rozpouštědla, detergenty ani drsné hadříky.

Používejte výhradně mikrovlnné utěrky.

Výstraha minimální hladiny oleje v motoru

Při spouštění motoru vás ukazatel na palubním desce upozorní jakmile je dosažena minimální hladina oleje. HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE: obecné údaje.

Při první výstraze ji můžete odstranit stisknutím 23 „OK “.

Následující výstrahy automaticky zmizí během cca 30 sekund.

Přístrojová deska pracující v mílích

(možnost přepnout na km/h)

Informace o výběru jednotky naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Poznámka: V obou případech se po přerušení napájení z akumulátoru palubní počítač automaticky vrátí k původně používané jednotce.

Pro přechod na režim s předchozí měrnou jednotkou postupujte stejným způsobem.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.