Zpět na seznam

KAPOTA MOTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro otevření kapoty otevřete dveře a zatáhněte za rukojeť 1 umístěnou na levé straně přístrojové desky.

Odjištění pojistky kapoty

Pro odemknutí potlačte jazýček 2 a zároveň nadzvedněte kapotu.

Otevření kapoty

Zvedněte kapotu a uvolněte vzpěru 5 z držáku 6 pomocí rukojeti 4. Z bezpečnostních důvodů je důležité upevnit vzpěru do drážky 3 v kapotě.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

O kapotu motoru se neopírejte, protože hrozí nechtěné zavření kapoty.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Zavření kapoty

Před zavřením kapoty se přesvědčte, zda jste v motorovém prostoru nezapomněli nějaké předměty.

Při zavření kapoty umístěte vzpěru 5 zpět do upevnění 6. Uchopte kapotu za střed a veďte ji až do vzdálenosti 30 cm od zavřené polohy, následně ji pusťte. Zavře se sama vlastní tíhou.

Zkontrolujte řádné upevnění kapoty.

Zkontrolujte, zda nic nebrání upevnění zámku (štěrk, hadřík atp.).

Po každém zásahu v prostoru motoru se ujistěte, že jste v něm nic nezapomněli (hadr, nářadí...).

Předmět v motorovém prostoru by mohl poškodit motor nebo způsobit požár.

V případě nárazu - i mírného - do masky chladiče nebo kapoty, nechte co nejdříve zkontrolovat systém uzamčení kapoty zástupcem značky.