SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Karta se musí nacházet v oblasti detekce 1.

Pro spuštění motoru:

- vozidla s automatickou převodovkou v poloze P, sešlápněte brzdový pedál, zmáčkněte tlačítko 2 a po nastartování motoru uvolněte brzdový pedál;

- u vozidel s manuální převodovkou, sešlápněte brzdový pedál a stiskněte tlačítko 2 a po spuštění motoru uvolněte brzdový pedál. Pokud je zařazen rychlostní stupeň, sešlápněte také spojkový pedál.

Zvláštnosti

- Pokud není splněna jakákoliv z podmínek spouštění motoru, na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Sešlápnout pedál brzdy + START“ nebo „Sešlápnout pedál spojky + START“ nebo „Přesunout páku do pozice P“;

- V některých případech je nutné otáčet volantem a současně stisknout startovací tlačítko 2, aby bylo umožněno odemknutí sloupku řízení. Uvědomí vás o tom zpráva „Otočit volantem + START“.

Poznámka: u vozidel s mechanickou převodovkou se v případě zastavení motoru na přístrojové desce zobrazí hlášení „Sešlápnout pedál spojky“. Pro opětovné spuštění motoru zcela sešlápněte spojkový pedál.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Mohlo by dojít k jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob např. nastartováním motoru, ovládáním vybavení, jako například ovládání oken, nebo zamčení dveří.

Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.

Verze LPG

Motor se spouští vždy použitím benzínu.

Pokud je palivová nádrž prázdná, vozidlo nelze nastartovat nebo jet pouze v režimu LPG .

Při provozu na směs LPG a benzínu je nutná přítomnost benzínu (ke startování, k prudké akceleraci, při nízkých teplotách apod.).

Pokud se na přístrojové desce rozsvítí oranžová varovná kontrolka a ozve se pípnutí, co nejdříve doplňte palivo.

Pro více informací o verzích LPG ZVLÁŠTNOSTI VERZÍ NA LPG.

Nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla. Vypnutí motoru vede k nefunkčnosti posilovačů (brzd, řízení atd.) a prvků pasivní bezpečnosti (airbags, předpínače atd.).

Nezastavujte vozidlo a nenechávejte běžet motor na místech, kde by se hořlavé materiály, jako jsou tráva nebo listy, mohly dostat do styku s horkým výfukovým systémem.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstává-li ve voze zvíře, dítě nebo nesoběstačná osoba, a to ani na krátkou dobu.

Mohli by způsobit ohrožení sebe nebo jiných osob nastartováním motoru, ovládáním vybavení, např. elektrických oken, nebo zamčením dveří apod.

Pamatujte, prosím, že za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.

Spouštění motoru „v automatickém režimu“ při otevřeném zavazadlovém prostoru

V tomto případě se karta nesmí nalézat v zavazadlovém prostoru, aby bylo eliminováno nebezpečí ztráty.

Funkce příslušenství

(zapnutí zapalování)

Jakmile nastoupíte do vozidla, máte k dispozici některé funkce (autorádio, navigace, stěrače atd.).

Chcete-li používat další funkce s kartou v interiéru vozidla, stiskněte tlačítko 2 bez sešlápnutí některého z pedálů.

Funkční problémy

V některých případech karta s automatickým režimem nemusí fungovat:

- baterie karty je slabá apod.;

- blízkost přístroje fungujícího na stejné frekvenci (displej, mobilní telefon, videohry atd.).

- vozidlo se nachází v oblasti silného elektromagnetického záření.

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Umístit kartu na zónu + START“.

Sešlápněte brzdový nebo spojkový pedál a pak vložte kartu 5 (boční tlačítko) do vkládací oblasti 4. Stiskněte tlačítko 2 pro nastartování vozidla. Zpráva zhasne.

Podmínky pro vypnutí motoru

U vozidel s automatickou převodovkou musí vozidlo stát na místě a páka být umístěna v poloze P.

S kartou ve vozidle stiskněte tlačítko 2: motor se zastaví. Sloupek řízení se uzamkne při otevření dveří nebo zamknutí vozidla.

Pokud se karta již nenachází uvnitř vozidla, případně pokud je baterie v kartě téměř vybitá, když vozidlo stojí a pokoušíte se vypnout motor, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Absence karty přidržet START“: v takovém případě stiskněte tlačítko 2 na déle než tři sekundy.

Pokud karta již není v úložném prostoru, před stisknutím a podržením tlačítka se ujistěte, že ji můžete znovu získat: bez karty nebudete moci nastartovat vozidlo.

Po zastavení motoru zůstávají zapnutá příslušenství (autorádio atd.) ještě přibližně 10 minut v provozu.

Při otevření dveří řidiče jsou příslušenství vypnuta.

Nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla. Vypnutí motoru vede k nefunkčnosti posilovačů (brzd, řízení atd.) a prvků pasivní bezpečnosti (airbagsy, předpínače atd.).

Když opouštíte vozidlo, především necháváte-li si kartu u sebe, ověřte, že je motor zcela vypnutý.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Mohlo by dojít k jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob např. nastartováním motoru, ovládáním vybavení, jako například ovládání oken, nebo zamčení dveří.

Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.