DISPLEJE A UKAZATELE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Výstraha minimální hladiny oleje v motoru

Při spouštění motoru vás ukazatel na palubním desce upozorní jakmile je dosažena minimální hladina oleje. HLADINA OLEJE V MOTORU: všeobecně.

Při první výstraze ji můžete odstranit stisknutím 1 „OK“.

Následující výstrahy automaticky zmizí během cca 30 sekund.

Přístrojová deska pracující v mílích

(možnost přepnout na km/h)

Vozidla bez multimediální obrazovky

- Po vypnutí zapalování stiskněte přepínač 2 tolikrát, kolikrát je třeba pro otevření karty vozidlo 5.

- Stiskněte 3 nebo 4 opakovaně pro přístup k „Nastavení“ a pak stiskněte 1 „OK“;

- Postupujte stejným způsobem pro přístup k „PALUBNÍ DESKA“ a pak „Jednotky“.

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou.

Informace o výběru jednotky naleznete v uživatelské příručce multimediálního systému.

Poznámka: V obou případech se po přerušení napájení z akumulátoru palubní počítač automaticky vrátí k původně používané jednotce.

Pro přechod na režim s předchozí měrnou jednotkou postupujte stejným způsobem.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Přístrojová deska A

Osvětlení se zapne při zapnutí zapalování. Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

U některých vozidel si přístrojovou desku můžete uživatelsky upravit nastavením obsahu a různých barev podle vlastní volby.

U vozidel vybavených multimediální obrazovkou si otevřete uživatelskou příručku daného vybavení.

U vozidel bez multimediální obrazovky MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA.

Tachometr 6

V závislosti na zvoleném stylu se zobrazení liší.

Otáčkoměr 7

(stupnice ×1000)

Zobrazí se různým způsobem podle uživatelského nastavení přístrojové desky. V závislosti na zvoleném stylu se nemusí zobrazit.

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento zvukový signál se ozve, jakmile jede vozidlo rychlostí nad 120 km/h. Kontrolka zůstává svítit, dokud vozidlo jede rychlostí nad 120 km/h.

Ukazatel stylu jízdy 8 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Počitadlo celkové ujeté dráhy 9 PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Palubní počítač 10 PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

Předpokládaný dojezd se zbývajícím palivem 11

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů. PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry.

Palubní počítač a multimediální informace 12

V závislosti na vozidle můžete zobrazit informace z multimediální obrazovky (kompas, telefon, navigace atd.) nebo informace z palubního počítače.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny 14

Při normálním provozu musí být ručička 14 před oblastí 13. Může se jí přiblížit pouze při „intenzivním“ provozu. Výstraha je signalizována až rozsvícením kontrolky ®, zobrazením zprávy na přístrojové desce a pípnutím.

Ukazatel hladiny paliva 15

Je-li hladina na minimu, začne oranžově blikat kontrolka M zabudovaná do ukazatele a současně zazní zvukový signál. Rychle doplňte.

Přístrojová deska B

Osvětlení se zapne při zapnutí zapalování. Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

U některých vozidel si přístrojovou desku můžete uživatelsky upravit nastavením obsahu a různých barev podle vlastní volby.

U vozidel vybavených multimediální obrazovkou si otevřete uživatelskou příručku daného vybavení.

U vozidel bez multimediální obrazovky MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny 16

Při normálním provozu musí být ručička 16 před oblastí 17. Může se jí přiblížit pouze při „intenzivním“ provozu. Výstraha je signalizována až rozsvícením kontrolky ®, zobrazením zprávy na přístrojové desce a pípnutím.

Tachometr 18

V závislosti na zvoleném stylu se zobrazení liší.

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento signál zazní, jakmile vozidlo překročí rychlost 120 km/h. Kontrolka svítí, dokud je rychlost vozidla vyšší než 120 km/h.

Otáčkoměr 19

(stupnice ×1000)

Zobrazí se různým způsobem podle uživatelského nastavení přístrojové desky. V závislosti na zvoleném stylu se nemusí zobrazit.

Ukazatel stylu jízdy 20 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO.

Multimediální informace21

V závislosti na typu vozidla můžete zobrazit informace na obrazovce multimédií (kompas, telefon, navigace atd.).

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Předpokládaný dojezd se zbývajícím palivem 22

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů. PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry.

Počitadlo celkové ujeté dráhy 23 PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Palubní počítač 24 PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

Ukazatel hladiny paliva 25

Je-li hladina na minimu, začne oranžově blikat kontrolka M zabudovaná do ukazatele a současně zazní zvukový signál. Rychle doplňte.

Přístrojová deska C

Osvětlení se zapne při zapnutí zapalování. Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

U některých vozidel si přístrojovou desku můžete uživatelsky upravit nastavením různých barev podle vlastní volby.

U vozidel vybavených multimediální obrazovkou si otevřete uživatelskou příručku daného vybavení.

U vozidel bez multimediální obrazovky MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA.

Otáčkoměr 26

(stupnice ×1000)

Ukazatel teploty chladicí kapaliny 28

Při normálním provozu by měl být ukazatel 28před červenou zónou 27. Může se jí přiblížit pouze při „intenzivním“ provozu. Výstraha je signalizována až rozsvícením kontrolky ®, zobrazením zprávy na přístrojové desce a pípnutím.

Palubní počítač 29

PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

Předpokládaný dojezd se zbývajícím palivem 30

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů.

PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Počitadlo celkové ujeté dráhy 31

PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Ukazatel stylu jízdy 32 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Tachometr 33

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento signál zazní, jakmile vozidlo překročí rychlost 120 km/h. Kontrolka svítí, dokud je rychlost vozidla vyšší než 120 km/h.

Ukazatel hladiny paliva 34

Je-li hladina na minimu, začne oranžově blikat kontrolka M zabudovaná do ukazatele a současně zazní zvukový signál. Rychle doplňte.