PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zobrazení dále popsaných informací ZÁVISÍ NA VYBAVENÍ VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Příklady volby

Interpretace zvoleného zobrazení

Žádná zpráva

a) Palubní deník.

Postupné zobrazení:

- informační zprávy (airbag spolujezdce - airbag OFF atd.);

- zprávy o provozních poruchách („Zkontrolovat vstřikování“ atd.).

b) Okamžitá spotřeba.

Hodnota je zobrazena po dosažení rychlosti 30 km/h.

7.4 L/100

Průměrná spotřeba od posledního stisknutí tlačítka reset.

Hodnota je zobrazena po ujetí nejméně 400 metrů od stisknutí tlačítka pro signalizaci zahájení cesty.

5.8 L/100

c) Počítadlo ujeté vzdálenosti: ujetá vzdálenost od posledního vynulování.

112,4 km

Průměrná rychlost od posledního stisknutí tlačítka pro signalizaci zahájení cesty.

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů.

123.4 km/h

Zobrazení dále popsaných informací ZÁVISÍ NA VYBAVENÍ VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Příklady volby

Interpretace zvoleného zobrazení

Průměr LPG

d) Průměrná spotřeba LPG

--.- L/100

Dojezd LPG

Předpokládaná dojezdová vzdálenost na zbývající množství LPG.

--- km

Vzdálenost LPG

Vzdálenost ujetá na LPG od posledního vynulování.

--- km

90 km/h

e) Aktuální rychlost (v závislosti na typu vozidla).

Zobrazení dále popsaných informací ZÁVISÍ NA VYBAVENÍ VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Příklady volby

Interpretace zvoleného zobrazení

Inic. tlaku pneu dlouhý stisk

f) vynulování tlaku pneumatik.

UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH

16:30

g) Seřízení času.

ČAS A VENKOVNÍ TEPLOTA

Zobrazení dále popsaných informací ZÁVISÍ NA VYBAVENÍ VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Příklady volby

Interpretace zvoleného zobrazení

Palubní počítač se zprávou o dojezdové vzdálenosti do další prohlídky

f) Vzdálenost do prohlídky nebo do výměny oleje.

Vzdálenost do prohlídky

Při zapnutém zapalování a vypnutém motoru otevřete informace „Počet kilometrů do provedení servisu“. Když se limit začne blížit termínu, může nastat několik případů:

- Pokud je rozsah menší než 1 500 km nebo jeden měsíc: zobrazí se zpráva „Proveďte servis“, doprovázená bližším termínem (ve vzdálenosti nebo v čase),

- dojezdová vzdálenost rovna 0 km nebo dosažení termínu servisní prohlídky: zobrazí se zpráva „Provést servis“ doprovázená rozsvícením kontrolky ©.

Vozidlo vyžaduje provedení prohlídky co možná nejdříve.

Prohlídka za

30 000 km / 12 měsíců

Naplánovat prohlídku

300 km / 24 dní

Provést servis

Vynulování: chcete-li vzdálenost povolenou do příští prohlídky vynulovat, stiskněte a podržte přibližně na 10 sekund tlačítko OK, dokud se na displeji trvale nezobrazí vzdálenost do příští servisní prohlídky.

Poznámka: Pokud byla provedena prohlídka bez výměny oleje v motoru, je nutné vynulovat pouze vzdálenost do prohlídky. V případě, že byl vyměněn motorový olej, je třeba vynulovat současně vzdálenost do prohlídky i do výměny oleje.

Zobrazení dále popsaných informací ZÁVISÍ NA VYBAVENÍ VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Příklady volby

Interpretace zvoleného zobrazení

Palubní počítač se zprávou o dojezdové vzdálenost do další prohlídky (pokračování)

f) Vzdálenost do prohlídky nebo do výměny oleje.

Limit pro výměnu oleje

Při zapnutém zapalování a vypnutém motoru otevřete informace o najetých kilometrech a zobrazte počet kilometrů do příští výměny oleje.

Výměna oleje za

30 000 km / 24 měsíců

Podle typu vozidla se limit výměny oleje přizpůsobuje stylu jízdy (časté jízdy při nízké rychlosti, rozvoz zboží, dlouhodobé jízdy ve volnoběhu, tažení přívěsu atd.). Zbývající vzdálenost do příští výměny oleje se tedy může v některých případech snížit rychleji, než by odpovídalo skutečně ujeté vzdálenosti.

Vynulování: chcete-li vzdálenost do příští servisní prohlídky vynulovat, stiskněte a po dobu přibližně 10 sekund podržte stisknuté tlačítko OK nebo, dokud nebude údaj do příští výměny oleje trvale svítit.

Poznámka: Pokud byla provedena prohlídka bez výměny oleje v motoru, je nutné vynulovat pouze vzdálenost do prohlídky. V případě, že byl vyměněn motorový olej, je třeba vynulovat současně vzdálenost do prohlídky i do výměny oleje.

Doplnit AdBlue před 2400 km

g) Předpokládaná dojezdová vzdálenost se zbývajícím činidlem.

SEZNAMTE SE S PŘÍSTROJI A OVLÁDACÍMI PRVKY