Zpět na seznam

360° KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomocí informací z kamer 123 nacházejících se v předním nárazníku, zpětných zrcátkách a dveřích zavazadlového prostoru, stejně jako ultrazvukových snímačů 4 umístěných v náraznících vozidla, funkce pomáhá s obtížnými manévry (např. parkování) zobrazením okolí vozidla.

Úkon

Kamery přenáší čtyři samostatná zobrazení na multimediální obrazovku 5.

Umožňují vám zobrazit okolí vozidla:

- pohled zepředu: využívá kameru 1;

- pohled dozadu: využívá kameru 3;

- pohled z výšky: využívá kamery 123;

- pohled zepředu z boku (v závislosti na typu vozidla): používá kameru 2 (na straně spolujezdce).

Ultrazvukové snímače zjišťují překážky vepředu, vzadu a (v závislosti na typu vozidla) na boku vozidla.

Poznámka: ujistěte se, že kamery nejsou zakryté (nečistotami, blátem, sněhem apod.).

Tato funkce je doplňkovou pomocí. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Pohled zepředu 1

Zobrazení přední kamery se zobrazí na multimediální obrazovce 5.

Pohled zezadu 3

Zobrazení zadní kamery se zobrazí na multimediální obrazovce 5.

Multimediálním obrazovka 5 zobrazí převrácený obraz pohledu zezadu 3 jako ve zpětném zrcátku.

Pohled dopředu nebo dozadu: při manévrování na svahu se objekty zobrazované na multimediální obrazovce mohou nacházet blíže nebo dále než se zdají.

Pamatujte na to při posuzování vzdálenosti před provedením jakéhokoli manévru.

Pevná prostorová křivka 6

Pohled „dopředu“ nebo „dozadu“ přenášený na multimediální obrazovku 5 se zobrazí spolu s jednou nebo dvěma vodícími čárami 67.

Při použití tohoto systému nejprve využijte jednu nebo více křivek (pohyblivou pro dráhu a pevnou pro vzdálenost).

Pevná prostorová křivka se skládá z barevných značek ABC vyznačujících vzdálenost za vozidlem:

- A (červená) asi 30 centimetrů od vozidla,

- B (žlutá) asi 70 centimetrů od vozidla,

- C (zelená) asi 150 centimetrů od vozidla.

Pohyblivá křivka 7 (podle typu vozidla)

Zobrazí se modře na multimediální obrazovce 5. Vyznačuje dráhu vozidla podle natočení volantu v pohledu dopředu a dozadu.

Vodící čáry v pohledu dopředu, dozadu a bočním pohledu jsou promítána na vodorovný povrch, proto je ignorujte, pokud se promítnou na svislý objekt nebo na objekt umístěný na povrchu.

Objekty zobrazené na okraji multimediální obrazovky se mohou zdát deformované.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci apod.) může narušit viditelnost kamery.

V kombinovaném zobrazení z kamer:

- zvýšené objekty (chodník, vozidlo atd.) se mohou v ptačí perspektivě zobrazit zkreslené;

- nezobrazí se žádné objekty na vozidle.

Pohled z ptačí perspektivy

Pohled z ptačí perspektivy představuje kombinovanou reprezentaci z kamer 123.

Zobrazuje pohled shora na vozidlo a jeho okolí.

Lze ho použít k ověření zobrazení polohy vozidla vzhledem k bezprostřednímu okolí (vepředu, vzadu a z boku).

Pohled 8 uvádí polohu vozidla. Oblasti 9 nepokryté kamerami jsou vyobrazeny černě.

V režimu „pohled z ptačí perspektivy“ jsou objekty zobrazené multimediální obrazovce ve skutečnosti dále než se zdá.

Pamatujte na to při posuzování vzdálenosti před provedením jakéhokoli manévru.

Pohled zepředu z boku na straně spolujezdce 2

(podle typu vozidla)

Kamera ve zpětném zrcátku, přenáší pohled z boku na multimediální obrazovku 5.

V závislosti na typu vozidla můžete multimediální obrazovku použít ke změně pohledu z ptačí perspektivy na pohled zepředu. Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Pohled zepředu z boku na straně spolujezdce se přenáší na multimediální obrazovku s pevnými vodicími čárami k měření vzdálenosti.

Pevné vodicí čáry 10,  11 a 12

Pevné vodicí čáry 10 ukazují přední část vozidla.

Pevné vodicí čáry 12 ukazují šířku vozidla včetně zpětných zrcátek.

Pevné vodicí čáry 11 se zobrazí zeleně a tečkovaně. Toto jsou prodloužení pevných vodicích čar 1012.

V závislosti na typu vozidla můžete multimediální obrazovku použít ke změně pohledu z ptačí perspektivy na pohled zepředu. Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Detekce překážky

Pokud je systém aktivován a funkce „Parkovací asistent“ zjistí jednu nebo více překážek v okolí vozidla, pak se zobrazí naváděcí linie 13:

- v pohledu z ptačí perspektivy;

- v pohledu zepředu z boku na straně spolujezdce (v závislosti na typu vozidla).

Kromě zvukového upozornění ukazují tyto naváděcí čáry blízkost překážek prostřednictvím různých barev:

- Zelená: překážka ve vzdálenosti přibližně mezi 50 a 70 cm;

- Žlutá: překážka ve vzdálenosti přibližně mezi 30 a 50 cm;

- Červená: překážka ve vzdálenosti přibližně 30 cm.

Tyto naváděcí čáry také ukazují polohu při zjištění překážek, uvedenou polohami vzhledem k symbolu „vozidla“.

Další informace POMOCNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM.

Aktivace/deaktivace

Automatický režim

Při zapnutém zapalování se po zařazení zpětného chodu aktivuje automatický režim. Na multimediální obrazovce 5 se objeví pohled zezadu a z ptačí perspektivy.

Při rychlém zařazení zpátečky do polohy pro jízdu vpřed se pohled zezadu a pohled z ptačí perspektivy nahradí pohledem dopředu a pohledem z ptačí perspektivy na 5 multimediální obrazovce.

Automatický režim je deaktivován:

- je-li řadicí páka v neutrální poloze (mechanická převodovka) nebo v poloze N nebo P (automatická převodovka) přibližně tři sekundy;

- když rychlost vozidla při pohybu vpřed překročí 10 km/h.

Manuální režim

Pro aktivaci manuálního režimu stiskněte při zastaveném vozidle se zapnutým zapalováním přepínač 14. Na multimediální obrazovce se objeví pohled dopředu a pohled z ptačí perspektivy.

Ruční režim je deaktivován:

- Když rychlost vozidla při pohybu vpřed dosáhne 10 km/h.

- Pokud se řadicí páka nepoužívá přibližně tři minuty.

- stisknutím tlačítka 14.

- Tuto funkci nepoužívejte, pokud jsou vnější zpětná zrcátka ve složené poloze.

- Před použitím této funkce dbejte, aby byly dveře zavazadlového prostoru správným způsobem zavřeny.

- Před kamery nebo na kamery nepokládejte žádné předměty.

Rozdíl mezi předpokládanou vzdáleností a skutečnou vzdáleností

Jízda vpřed nebo couvání směrem do prudkého kopce

Pevné vodicí čáry 15 ukazují vzdálenosti blíže než ve skutečnosti jsou.

Objekty zobrazované na obrazovce jsou ve skutečnosti dále na svahu.

Pokud se na obrazovce zobrazí předmět ve vzdálenosti D, skutečná vzdálenost předmětu bude činit E.

Jízda vpřed nebo couvání směrem z prudkého kopce

Pevné vodicí čáry 15 ukazují vzdálenosti dále než ve skutečnosti jsou.

Objekty zobrazené na obrazovce jsou tedy ve skutečnosti blíže na svahu.

Pokud se na obrazovce zobrazí předmět ve vzdálenosti G, skutečná vzdálenost předmětu bude činit F.

Jízda nebo couvání k vyčnívajícímu předmětu

Poloha H se zdá dále než poloha J na obrazovce. Poloha H je však ve stejné vzdálenosti jako poloha K.

Trajektorie naznačená pevnými a mobilními vodicími čárami nebere v úvahu výšku předmětu. Takže hrozí nebezpečí, že může nastat kolize vozidla s předmětem při couvání do polohy K.

Omezení funkčnosti systému

Systém nedokáže zobrazit předměty nacházející se v určitých oblastech.

V režimu pohledu dopředu nebo dozadu nelze systém použít k zobrazení předmětu v oblasti L.

V režimu zobrazení z ptačí perspektivy nelze systém použít k zobrazení velkého předmětu v oblasti M (poblíž okraje zobrazené oblasti).

Nastavení zobrazení

Při zapnutém zapalování stiskněte přepínač 14 nebo přesuňte volicí páku do polohy R (s automatickou převodovkou) nebo zařaďte zpátečku (u mechanické převodovky), aby bylo možné funkci použít.

Funkce na obrazovce zobrazí různé pohledy podle polohy řadicí páky.

V závislosti na typu vozidla můžete vybrat „pohled z ptačí perspektivy“ nebo „pohled zepředu z boku na straně spolujezdce“.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.

Pokud je řadicí páka v poloze R (u automatické převodovky) nebo je zařazena zpátečka (u mechanické převodovky), jsou k dispozici následující zobrazení:

- rozdělená obrazovka mezi zadním pohledem / pohledem z ptačí perspektivy;

nebo

- rozdělená obrazovka mezi zadním pohledem / pohledem zepředu z boku (v závislosti na typu vozidla).

Při řazení ze zpátečky do polohy P (u automatické převodovky) nebo do neutrální polohy (u mechanické převodovky) jsou k dispozici následující pohledy:

- rozdělená obrazovka mezi zadním pohledem / pohledem z ptačí perspektivy;

nebo

- rozdělená obrazovka mezi zadním pohledem / pohledem zepředu z boku (v závislosti na typu vozidla).

Při řazení ze zpátečky do polohy D (u automatické převodovky) nebo do převodu pro jízdu vpřed (u mechanické převodovky) jsou k dispozici následující pohledy:

- rozdělená obrazovka mezi předním pohledem / pohledem z ptačí perspektivy;

nebo

- rozdělená obrazovka mezi předním pohledem / pohledem zepředu z boku (v závislosti na typu vozidla).

Úprava nastavení kamery

Zde můžete modifikovat následující parametry:

- jas;

- barev;

- kontrast.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů se za jízdy v nabídce „Nastavení“ pohledy nezobrazí.

VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU 360° CAMERA