Zpět na seznam

ZADNÍ A BOČNÍ SVĚTLA: výměna žárovek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

LED obrysové / brzdové světlo 1

Obraťte se na značkový servis.

Směrová světla 5

- Otevřete zavazadlový prostor;

- sejměte kryt 2;

- odšroubujte matici 3;

- zvenčí a tahem směrem dozadu vyjměte blok zadního světla;

- vyjměte držák žárovky 4 vyšroubováním o čtvrtinu otáčky a pak vyměňte žárovku.

Typ žárovky: WY16W.

Zpětná montáž

Zpětnou montáž proveďte obráceným postupem, přičemž dbejte, abyste nepoškodili kabely.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

V souladu s platnou legislativou nebo čistě z opatrnosti si u svého zástupce značky opatřete náhradní sadu žárovek a pojistek.

Mlhová světla a couvací světla 6

Obraťte se na značkový servis.

Třetí brzdové světlo 7

Obraťte se na značkový servis.

Osvětlení státní poznávací značky 8

- Odepněte svítidlo stisknutím jazýčku 9;

- Demontujte víko svítidla, abyste získali přístup k žárovce.

Typ žárovky: W5W.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Osvětlení státní poznávací značky pomocí LED 10

(Podle typu vozidla)

Obraťte se na značkový servis.

Boční blikače LED 11

(Podle typu vozidla)

Obraťte se na značkový servis.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Speciální případ hybridní verze E-Tech

LED obrysové/brzdové světlo 12

Obraťte se na značkový servis.

Směrová světla 13

- Otevřete zavazadlový prostor;

- sejměte kryt 14;

- u pravého světla odsuňte stranou potrubí 15 pro přístup k matici 16;

- odšroubujte matici 16;

- zvenčí a tahem směrem dozadu vyjměte blok zadního světla;

- vyjměte držák žárovky 17 vyšroubováním o čtvrtinu otáčky a pak vyměňte žárovku.

Typ žárovky: WY16W.

Zpětná montáž

Zpětnou montáž proveďte obráceným postupem, přičemž dbejte, abyste nepoškodili kabely.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

V souladu s platnou legislativou nebo čistě z opatrnosti si u svého zástupce značky opatřete náhradní sadu žárovek a pojistek.

Při zpětném nasazování pravého světla se ujistěte, že potrubí 4 bylo uloženo ve své původní poloze.