Zpět na seznam

TOPENÍ, MANUÁLNÍ KLIMATIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání A

(podle typu vozidla)

1 Rozvod vzduchu v kabině.

2 Odmrazování/odmlžování zadního okna a (podle typu vozidla) zpětných zrcátek.

3 Nastavení rychlosti ventilace.

4 Recirkulace vzduchu.

5 Nastavení teploty vzduchu.

6 Klimatizace.

Rozvod vzduchu v kabině

Existuje pět možností rozvodu vzduchu. Otáčením ovladače 1 zvolte požadovaný rozvod.

W Celý tok vzduchu je pak směrován do štěrbin pro odmlžování předního skla a oken předních dveří.

Proud vzduchu je rozdělen mezi štěrbiny pro odmlžování předních bočních oken, štěrbiny pro odmlžování předního skla a prostory pro nohy.

Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

Proud vzduchu je směřován k výdechům ventilace v palubní desce, k nohám osob na předních místech a u některých vozidel i k nohám osob sedících na místech druhé řady.

J Proud vzduchu je především směrován do větracích otvorů přístrojové desky.

Ovládání B

(podle typu vozidla)

1 Rozvod vzduchu v kabině.

2 Odmrazování/odmlžování zadního okna a (podle typu vozidla) zpětných zrcátek.

3 Nastavení rychlosti ventilace.

4 Recirkulace vzduchu.

5 Nastavení teploty vzduchu.

6 Ovládání klimatizace.

7 Funkce „Dobrý výhled“.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

Aktivace není možná, pokud je ovladač 3 nastaven do polohy 0 (ovladač A) nebo OFF (ovladač B).

Klimatizaci je možné vypnout stisknutím tlačítka 6. Výstražná kontrolka v tlačítku zhasne.

Použití klimatizace umožní:

- snížit teplotu uvnitř vozidla;

- rychle odstranit zamlžení skel.

Zapnutí recirkulace vzduchu (izolace vnitřního prostoru vozidla)

Recyklace vzduchu umožňuje:

- izolovat vnější prostředí (při jízdě v oblasti se znečištěným vzduchem apod.),

- pro rychlejší ochlazení teploty v prostoru pro cestující při aktivaci klimatizace.

Tato funkce je řízena automaticky, ale můžete ji také aktivovat manuálně. V tomto případě fungování potvrzuje výstražná kontrolka v tlačítku 4.

Manuální použití

Stiskněte tlačítko 4, kontrolka v tlačítku se rozsvítí.

Dlouhodobé použití této polohy může vést k vytvoření pachů způsobených neobnovováním vzduchu a rovněž k zamlžování skel. Recirkulace vzduchu je z tohoto důvodu po určité době automaticky deaktivována.

Vypnutí systému

Otočením ovladačem 3 do polohy OFF nebo 0 vypnete systém, případně stiskněte tlačítko 4. Spuštění provedete otočením ovladače 3 za účelem nastavení otáček ventilátoru.

Funkce „Zvýšení viditelnosti“

Stiskněte tlačítko 7 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Tato funkce zajišťuje rychlé odmrazování a odmlžování předního skla a zadního okna, předních bočních oken a vnějších zpětných zrcátek (u některých vozidel). Vyžaduje spuštění automatické klimatizace a odmrazování zadního skla.

Stiskněte tlačítko 2, tím zastavíte fungování odmrazování zadního okna a zabudovaná kontrolka zhasne.

Pro vypnutí této funkce stiskněte tlačítko 7 nebo 5.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

V automatickém režimu systém řídí zapnutí nebo vypnutí klimatizace v závislosti na venkovních klimatických podmínkách.

Aktivace není možná, pokud je ovladač 3 nastaven do polohy 0 (ovladač A) nebo OFF (ovladač B).

Klimatizaci je možné vypnout stisknutím tlačítka 6. Výstražná kontrolka v tlačítku zhasne.

Použití klimatizace umožní:

- snížit teplotu uvnitř vozidla;

- rychle odstranit zamlžení skel.

Použití funkce odmlžování a odmrazování deaktivuje recirkulaci vzduchu.

Chod klimatizace vede ke zvýšení spotřeby paliva (pokud není potřeba, vypněte ji).

Zapnutí recirkulace vzduchu

Stiskněte tlačítko 4: kontrolka v tlačítku se rozsvítí. Za těchto podmínek se vzduch nasává z kabiny a recirkuluje bez nasávání vzduchu zvenku.

Recyklace vzduchu umožňuje:

- izolovat vnější prostředí (při jízdě v oblasti se znečištěným vzduchem apod.),

- pro rychlejší ochlazení teploty v prostoru pro cestující při aktivaci klimatizace.

Pokud není aktivována klimatizace (kontrolka A/C v tlačítku 6 zhasne), dlouhodobé používání vnitřního oběhu vzduchu může způsobit mlžení bočních oken i čelního skla a také další problémy, protože v interiéru vozidla se nachází neustále obíhající vzduch. Recirkulace vzduchu je z tohoto důvodu po určité době automaticky deaktivována.

Nastavení rychlosti ventilace

Přesunutím ovladače 3 nastavte množství vháněného vzduchu. Pokud chcete proudění vzduchu uzavřít, otočte ovladač 3 do polohy 0 (ovladač A) nebo OFF (ovladač B).

Systém je vypnutý: Rychlost větrání vzduchu v kabině vozidla je nulová (vozidlo stojí), za jízdy můžete pociťovat mírný průtok vzduchu.

Regulace teploty vzduchu

Otočte ovladačem 5 podle požadované teploty. Čím více je jezdec v červené oblasti, tím bude teplota vyšší.

Při dlouhodobém použití klimatizace můžete pocítit chlad. Pro zvýšení teploty otočte ovladač 5 doprava.

Použití polohy W na ovladači 1 deaktivuje funkci recirkulace vzduchu, čímž se zabrání zamlžování čelního skla.

Odmrazování a odmlžování zadního okna

Při běžícím motoru stiskněte tlačítko 2. Provozní kontrolka se rozsvítí.

Tato funkce umožňuje rychlé elektrické odmlžení zadního okna a elektricky odmrazovaných zpětných zrcátek (u vozidel, která jsou jimi vybavena).

Funkci lze vypnout opětovným stiskem tlačítka 2. Kontrolka zhasne.

Při poruše se odmlžování automaticky vypne.

D rychlé odmlžení

Uveďte ovládání 135 do poloh:

- odmlžení W;

- rychlost ventilátoru v poloze 3 nebo 4;

- maximální teplota.

Pro deaktivaci recirkulace vzduchu zmáčkněte tlačítko 4 (kontrolka nesvítí).