Zpět na seznam

STÍRÁTKA STĚRAČŮ: výměna

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Výměna stírátek předních stěračů 2

Chcete-li vyměnit stěrače, uveďte je nejprve do servisní polohy B.

Při běžícím motoru nebo zapnutém zapalování:

- nastavte páčku 1 do polohy A dvakrát po sobě (jedno setření): stírátka stěračů se zastaví v poloze B mimo kapotu;

- nadzdvihněte rameno stěrače 3;

- sklopte zobáček 4 a pak vyjměte stírátko 2.

Zpětná montáž

Při zpětné montáži vložte stírátko stěrače 2 do jeho uložení v rameni stěrače 3 a pak jej připněte tak, aby zaklaplo.

Přesvědčte se, že je stírátko správně zajištěno.

Pro vrácení stírátek do sklopené polohy zkontrolujte, zda jsou stírátka sklopená na čelní sklo a pak nastavte 1 páčku do polohy A (jedno setření): stírátka předních stěračů se po zapnutí zapalování sklopí do kapoty.

Kontrolujte stav stírátek stěračů.

Jejich životnost závisí na Vás:

- Pravidelně čistěte stírátka, čelní sklo a zadní okno mýdlovou vodou.

- Nepoužívejte je, když jsou čelní sklo nebo zadní okno suché.

- Odlepte je z čelního skla nebo zadního okna, když nebyla dlouho v chodu.

Stírátko zadního stěrače 5

Páčka v poloze zastavení (deaktivována):

- nadzdvihněte rameno stěrače 6;

- otáčejte stírátko do vodorovné polohy 5 (pohyb B), dokud se neuvolní;

- zatáhněte za stírátko a vyjměte jej.

Zpětná montáž

Při zpětné montáži stírátka stěrače postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

Přesvědčte se, že je stírátko správně zajištěno.

Kontrolujte stav stírátek stěračů.

- Pravidelně čistěte stírátka, čelní sklo a zadní okno mýdlovou vodou.

- Nepoužívejte je, když jsou čelní sklo nebo zadní okno suché.

- Odlepte je z čelního skla nebo zadního okna, když nebyla dlouho v chodu.

- Pokud mrzne, zkontrolujte, zda nejsou stírátka stěračů přimrazena ke sklu (nebezpečí přehřátí motoru).

- Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jakmile se jejich účinnost sníží, je třeba je vyměnit (přibližně jednou ročně).

Jakmile při výměně stírátko odstraníte, dejte pozor, aby rameno stěrače nespadlo zpět na sklo: mohlo by dojít k prasknutí skla.

Před výměnou stírátka zadního stěrače se ujistěte, že páčka je v poloze zastavení (deaktivována).

Mohlo by dojít ke zraněním.