Zpět na seznam

PNEUMATIKY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bezpečnost pneumatik a kol

Pneumatiky zajišťují jediný styk mezi vozi- dlem a vozovkou, je tedy nezbytné udržovat je v dobrém stavu.

Zároveň je nutné dodržet místní pravidla silničního provozu.

Údržba pneumatik

Pneumatiky musí být v dobrém stavu a jejich vzorek musí mít dostatečnou hloubku. Pneumatiky používané našimi technickými servisy jsou opatřeny kontrolkami opotřebení 1, které se skládají z nálitku kontrolek rozložených po šířce běhounu pláště.

Pokud je vzorek pneumatiky poškozen tak, že je vidět kontrolní nálitky 2, je nutné Vaše pneumatiky vyměnit, protože hloubka jejich vzorku už je pouze 1,6 mm, což má za následek nedostatečnou přilnavost na mokré vozovce.

Přetížený vůz, dlouhá jízda po dálnici, zejména za velkého horka, či nevhodný způsob jízdy po rozbitých cestách přispívají k rychlejšímu opotřebení pneumatik, a mají tak negativní vliv na bezpečnost Vašeho vozu.

Drobné nehody během jízdy, jako například „najetí na chodník“, mohou způsobit škodu na pneumatikách a ráfcích nebo posunout přední nebo zadní nápravu. V tomto případě nechte jejich stav zkontrolovat ve značkovém servisu.

Tlak vzduchu v pneumatikách

Dodržujte tlak v pneumatikách (včetně rezervního kola) a kontrolujte jej minimálně jednou měsíčně a před každou delší cestou (viz etiketa nalepená na dveřích řidiče).

Tlak musí být kontrolován zastudena - neberte v úvahu tlak zvýšený při teplém počasí nebo po rychlé jízdě.

V případě, že nelze provést kontrolu tlaku na studených pneumatikách, je třeba kontrolní tlak zvýšit o 0,20,3 bar (nebo 3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Vozidlo vybavené upozorněním na pokles tlaku vzduchu v pneumatikách

V případě nedostatečného tlaku (defekt, podhuštění apod.) se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka . UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH.

Rezervní kolo

DEFEKT, REZERVNÍ KOLO, VÝMĚNA KOLA.

Prostřídání kol

Tento postup se nedoporučuje.

Nedostatečný tlak vede k předčasnému opotřebení a abnormálnímu zahřívání pneumatik se všemi negativními důsledky, pokud jde o bezpečnost:

- zhoršení jízdních vlastností vozidla;

- nebezpečí prasknutí nebo ztráty běhounu pneumatiky.

Tlak v pneumatikách je stanoven podle zatížení vozidla a rychlosti jízdy. Upravte tlak podle podmínek provozu (prohlédněte si štítek nalepený na boční hraně dveří u řidiče).

Pozor, chybějící nebo špatně zašroubovaný uzávěr ventilu může snížit těsnost pneumatik a mít za následek snížení tlaku.

Vždy používejte stejné uzávěry ventilů jako ty, které byly použity původně, a řádně je zašroubujte.

Výměna pneumatik

Použití v zimním období

Řetězy

Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno montovat sněhové řetězy na kola zadní nápravy.

Montáž pneumatik větší velikosti než původní znemožňuje použití řetězů.

Směrové pneumatiky

Směrové pneumatiky se instalují výhradně jedním směrem. Tento směr je třeba dodržet.

Pokud je třeba namontovat směrové pneumatiky opačným směrem, než je jejich směr otáčení po defektu, jeďte opatrně, zvláště na mokré vozovce, protože pneumatika se tomu nebude umět přizpůsobit.

Pneumatiky se „zimním“ nebo „letním“ vzorkem

Doporučujeme tyto pneumatiky montovat na všechna čtyři kola, aby byla co nejlépe zachována přilnavost Vašeho vozu k vozovce.

Pozor: Tyto pneumatiky mají někdy vyznačený směr jízdy a údaj o maximální rychlosti, který může být nižší než maximální rychlost Vašeho vozidla.

Pneumatiky s hroty

Tento typ pneumatik lze používat pouze po omezenou dobu, která je stanovena místními předpisy. Při jejich použití je nutné dodržovat rychlost stanovenou platnými předpisy.

Tyto pneumatiky musí být namontovány alespoň na obou kolech přední nápravy.

Pro vaši bezpečnost a dodržování platných předpisů.

Při výměně pneumatik mohou být na vozidlo montovány pouze pneumatiky stejné značky, rozměru, typu a struktury na stejnou nápravu.

Jejich rychlostní a nosnostní index musí mít hodnotu minimálně shodnou s originálními pneumatikami, nebo musí být doporučen předepsaným zástupcem značky.

Nerespektování těchto pokynů může ohrozit vaši bezpečnost nebo porušit konformitu vašeho vozidla.

Nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem.

Instalace sněhových řetězů je umožněna pouze u pneumatik stejné velikosti, jakou měly ty, které byly na Vašem vozidle původně namontovány.

V každém případě doporučujeme konzultovat zástupce značky, který Vám poradí s výběrem nejvhodnějšího vybavení pro Vaše vozidlo.