Zpět na seznam

DEFEKT, REZERVNÍ KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Píchnutí pneumatiky

Podle typu vozidla můžete mít k dispozici:

- sadu pro huštění pneumatik SADA PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK ;

- rezervní kolo nebo sadu pro opravu pneumatik (viz následující stránky).

Vozidlo vybavené upozorněním na pokles tlaku vzduchu v pneumatikách

V případě nedostatečného tlaku (defekt, podhuštění apod.) se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka . UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH.

Pokud je rezervní kolo uloženo ve vozidle mnoho let, nechte ve svém servisu zkontrolovat, zda zůstává ve funkčním stavu a může být bez nebezpečí použito.

Vozidlo vybavené rezervním kolem rozdílným než ostatní čtyři kola:

- Nikdy nemontujte na stejné vozidlo více než jedno rezervní kolo.

- Co nejdříve proveďte výměnu rezervního kola za kolo identické jako kolo původní.

- Během doby použití, která musí být dočasná, nesmí rychlost jízdy přesáhnout rychlost uvedenou na etiketě, která je umístěná na kole.

- Montáž tohoto kola může změnit obvyklé chování Vašeho vozidla. Vyhýbejte se prudkým akceleracím nebo deceleracím a snižte rychlost v zatáčkách.

- Pokud musíte použít sněhové řetězy, namontujte rezervní kolo na zadní nápravu a zkontrolujte tlak v pneumatikách.

V případě zastavení na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo jiného vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Vozidla se spalovacími motory

Rezervní kolo A

Pro získání přístupu k němu:

- otevřete zavazadlový prostor;

- podle typu vozidla zvedněte mobilní podlahu a koberec v zavazadlovém prostoru 1;

- v závislosti na vozidle sejměte kryt 2 ze sady nářadí 4 jeho posunutím (pohyb B nebo C);

- odšroubujte proti směru hodinových ručiček středové upevnění 3 (v závislosti na typu vozidla je místěno pod zvedákem);

- vyjměte sadu nářadí 4;

- vyjměte rezervní kolo (v závislosti na typu vozidla A nebo D).

U vozidel s rezervním kolem D může být defektní kolo uloženo místo rezervního kola D.

Sada nářadí 4 musí být připevněná pomocí středového upevnění 3 a pneumatik a s defektem musí být umístěna v zavazadlovém prostoru.

Hybridní verze E-Tech

Sada nářadí E

Přítomnost nářadí v bloku nářadí závisí na typu vozidla.

Sada nářadí E je umístěna v zavazadlovém prostoru pod kobercovou krytinou.

Další informace NÁŘADÍ.

Rezervní kolo F

Pro získání přístupu k němu:

- otevřete zavazadlový prostor;

- zvedněte koberec zavazadlového prostoru 5 a složte jej mezi zadní lavici a odkládací úložný prostor 6;

- povolte matici 8 pomocí imbusového klíče 7, aby se uvolnil nosič kola 9;

V případě zastavení na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo jiného vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

- zvedněte nosič kola 9 do svislé polohy (pohyb G) za bodem odporu, čímž jej zablokujete na místě;

- demontujte rezervní kolo B;

Upozornění: propíchnutá pneumatika nesmí být umístěna do nosiče rezervní pneumatiky B.

- udržujte nosič kola 9 ve svislé poloze;

- propíchnutou pneumatiku umístěte do zavazadlového prostoru (poloha H).