ZADNÍ LAVICE: funkce

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sklopení opěradla

Dbejte na to, aby byla přední sedadla posunuta dostatečně dopředu.

Posuňte opěrku hlavy na maximum dolů.

Umístěte bezpečnostní pásy do místa provlečení A.

Stiskněte tlačítko 1 a sklopte opěradlo B.

Při vrácení opěradla na místo postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

Namontujte zpět opěradlo a zaklapněte jej k jeho držáku.

Před jakoukoliv manipulací s opěradlem umístěte pás do jeho vodítka A, čímž zabráníte jeho poškození.

Při vracení opěradla na místo zkontrolujte jeho správné zajištění.

V případě použití potahů sedadel dbejte na to, aby nebránily zaklapnutí opěradla.

Dbejte na správné umístění bezpečnostních pásů.

Dejte zpět opěrky hlavy.

Z bezpečnostních důvodů tato seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Při manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte, zda v úchytných bodech nezůstávají žádné předměty či objekty (části těla, zvíře, kamínky, hadr, hračky atd.).