Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA VYJETÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na základě informací kamery 1 tato funkce upozorní řidiče, když přejede plnou nebo přerušovanou čáru bez předchozího použití směrových světel.

Umístění kamery 1

Čelní sklo nesmí být zakryto (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Funkce upozornění na vyjetí z jízdního pruhu neopravuje dráhu vozidla.

Aktivace/deaktivace

Před aktivací funkce z režimu „Vozidlo“ na obrazovce multimédií 2, stiskněte položku nabídky „Asistenční systémy“ a potom nabídku „Systém udržování jízdního pruhu“ a vyberte položku „Varování při opuštění jízdního pruhu“.

Funkci aktivujete stiskem spínače 3.

Zobrazí se zpráva „Systém udržování v jízdní dráze aktivní“ a varovná kontrolka na přístrojovém panelu a rozsvítí se varovná kontrolka spínače 3.

Pokud není vybrána žádná stranová funkce v nabídce „Systém udržování jízdního pruhu“, když je stisknut spínač 3, tak se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Systém udržování v jízdní dráze není nakonfigurován“.

Chcete-li funkci deaktivovat, stiskněte spínač 3 nebo zrušte výběr „Varování při opuštění jízdního pruhu“ v nabídce „Systém udržování jízdního pruhu“.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Pokud byla jedinou vybranou boční funkcí výstraha před vybočením z jízdního pruhu, výstražná kontrolka spínače 3 zhasne a je zobrazena zpráva „Systém udržování v jízdní dráze neaktivní“.

Pokud je aktivována funkce „Prevence vybočení z jízdní dráhy“, tak zrušení výběru upozornění na vyjetí z jízdního pruhu nebude mít vliv na funkčnost systému.

Při každém nastartování vozidla funkce pokračuje v režimu uloženém při posledním vypnutí motoru.

Funkce

Při aktivaci funkce se na přístrojové desce šedou barvou zobrazí kontrolka a levá a pravá čára 4.

Funkce je zapnutá, jestliže:

- rychlost je v rozmezí 65 km/h až 180 km/h;

a

- kontrolka a levý a pravý ukazatel čar 4 jsou zbarvené bíle.

Funkce přejde do pohotovostního režimu, pokud přejedete plnou čáru bez zapnutí směrového bočního světla.

Tato funkce upozorní řidiče:

- vibracemi volantu;

a

- kontrolka a kontrolka 4 pro přerušovanou čáru se zbarví červeně.

Dočasně není k dispozici.

- Velmi rychlé přejetí čáry;

- trvalá jízda na čáře;

- přibližně čtyři sekundy po změně jízdního pruhu;

- ostré zatáčky;

- nestejnoměrná viditelnost;

- aktivace jednoho z ukazatelů směru;

- prudké zrychlení;

- změny šířky jízdního pruhu;

- je aktivován systém aktivního nouzového brzdění.

Pokud není funkce k dispozici, kontrolka a ukazatele doleva/doprava se na přístrojové desce zbarví šedě.

Podmínky zabraňující spuštění systému

Systém se nemůže aktivovat v případě, že:

- zpětný chod byl zařazen;

- zorné pole kamery je blokováno;

- zobrazí se kontrolka û.

Kontrolka a ukazatele směru doleva/doprava se na přístrojové desce zbarví šedě.

Nastavení

Informace o přístupu k nastavení funkcí multimediální obrazovky 2 naleznete v návodu k multimediální výbavě:

- „Výstražné vibrace“: nastavení intenzity vibrací volantu;

- „Předvídavost vybočení z jízdního pruhu“: můžete nastavit úroveň citlivosti detekce čar. Za tímto účelem vyberte:

- „Pozdě“: rozpoznání čáry při přejíždění;

- „Standardní“ rozpoznání blížící se čáry;

- „Rychle“: rozpoznání čáry v blízkosti.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Funkční problémy

Jakmile systém zjistí provozní poruchu, levý a pravý ukazatel čar a kontrolka na přístrojové desce zůstanou šedé.

V některých případech jsou doprovázeny následujícím hlášením:

- „Jízdní asistence nedostupná”;

nebo

- „Zkontrolovat čelní kameru”;

nebo

- „Jízdní asistence nedostupná”.

V závislosti na vozidle je zobrazení hlášení doprovázeno rozsvícením kontrolky © na přístrojové desce.

Obraťte se na autorizovaný servis.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha kamery, což může následně ovlivnit její funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoliv úkony, které se týkají bezprostředního okolí kamery (opravy, úpravy čelního skla atd.), musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- zašpinění předního skla (štěrkem, ledem, sněhem, kondenzací apod.);

- členité prostředí (tunel atd.);

- špatné počasí (sníh, hustý déšť, krupobití, náledí atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- značení na silnici je nepravidelné nebo obtížně rozpoznatelné (např. částečně smazané, s nadměrnými mezerami, vozovka je poškozená atd.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- úzké nebo křivolaké silnice plné zatáček (ostré zatáčky atp.);

- malá vzdálenost od vozidla jedoucího v před vámi.

Nebezpečí falešných poplachů nebo absence upozornění

varování před opuštěním jízdního pruhu