Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokud je jím vozidlo vybaveno, upozorňuje tento systém na pokles tlaku v jedné nebo ve více pneumatikách.

Systém lze rozpoznat podle štítku 1 ve vozidle.

Funkční princip

Tento systém rozpozná ztrátu tlaku v jedné z pneumatik měřením rychlosti kol během jízdy.

V případě nedostatečného tlaku v pneumatikách (vyfouknutí, proražení atd.), se neustále zobrazuje výstražné světlo 2 , aby varovalo řidiče.

Funkční podmínky

Systém je třeba znovu inicializovat s tlakem rovným tlaku uvedenému na štítku tlaku v pneumatikách (viz odstavec Tlak v pneumatikách v kapitole 4), jinak by mohl podávat nespolehlivá hlášení v případě výrazného poklesu tlaku.

Novou inicializaci je nutné provádět vždy až po kontrole tlaku ve všech 4 pneumatikách za studena.

V následujících situacích může systém fungovat zpožděně nebo nesprávně:

- systém nebyl inicializován po novém nahuštění nebo po jiném zákroku na pneumatikách;

- systém byl špatně inicializován: tlaky nahuštění se liší od doporučených tlaků;

- výrazná změna nákladu nebo rozložení nákladu k jedné straně vozidla;

- sportovní jízda s častým zrychlováním;

- jízda po zasněžené nebo kluzké vozovce;

- jízda se sněhovými řetězy;

- montáž pouze jedné nové pneumatiky;

- použití pneumatik, které nejsou homologované značkovými servisy.

Nastavení doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách

Provádí se v následujících případech:

- po každém novém nahuštění nebo resetování tlaku v pneumatikách;

- po výměně kola;

- po prostřídání kol.

Tlaky v pneumatikách musejí odpovídat současnému používání vozidla (prázdné, plně naložené, jízda po dálnici apod.).

Chcete-li resetovat referenční hodnotu tlaku v pneumatikách, podívejte se na následující stránku.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Tato funkce nemůže nahradit řidiče. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti. Tlak v pneumatikách včetně rezervního kola kontrolujte jednou měsíčně.

Náhlý pokles tlaku v pneumatice (prasknutí pneumatiky) možná systém nezaznamená.

Postup inicializace přes multimediální obrazovku 3

Postup resetování musí být proveden, když vozidlo stojí a zapalování je zapnuté. Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Kontrolka ® signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací.

Úprava tlaku v pneumatikách

Tlak ve všech čtyřech pneumatikách se musí upravovat za studena (viz štítek na boku dveří u řidiče).

Pokud není možné ověřit tlak na studených pneumatikách, zvyšte doporučený tlak o 0,20,3 baru (3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Po každém dohuštění nebo úpravě tlaku v pneumatikách spusťte inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách.

Výměna kol a pneumatik

Používejte pouze vybavení homologované sítí, jinak hrozí zpoždění aktivace systému nebo nesprávná funkce systému PNEUMATIKY.

Po každé výměně kola/pneumatiky upravte tlak v pneumatikách a spusťte inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách.

Rezervní kolo

Pokud je jím vozidlo vybaveno a je namontován na vozidlo, upravte tlak v pneumatikách a zahajte inicializaci doporučených hodnot tlaku v pneumatikách.

Sprej na opravu pneumatik a souprava pro huštění pneumatik

Používejte pouze vybavení homologované sítí, jinak hrozí zpoždění aktivace systému nebo nesprávná funkce systému SADA PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK. Po použití sady pro huštění pneumatik upravte tlak v pneumatikách a zahajte obnovení doporučených hodnot pro tlak v pneumatikách.

Poruchy tlaku v pneumatikách

V tabulce na následující stránce jsou uvedena varovná hlášení, která se objeví na přístrojové desce 4, když systém detekuje poruchu tlaku v pneumatikách.

Informace na přístrojové desce signalizují případné poruchy tlaku v pneumatikách (např. vypuštěná pneumatika nebo defekt).

Kontrolky

Zprávy

Hodnoty

Nahustit pneu a inicializovat

Signalizuje, že bylo detekováno podhuštění nebo defekt pneumatiky. Zkontrolujte a upravte tlak čtyř pneumatik za studena a resetujte systém.

+ ©

Zkontrolovat TPW

Signalizuje problém v systému. Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

TPW nedostupné

Signalizuje, že vozidlo je vybaveno rezervním kolem jiné velikosti než ostatní čtyři kola. Systém zůstane nedostupný, dokud nebude vozidlo vybaveno kolem stejné velikosti jako ostatní kola a nebude proveden postup resetování.

sledování poklesu tlaku v pneumatikách