SYSTÉM VOZIDLA E-TECH FULL HYBRID: úvod

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systém vozidla E-Tech full hybrid používá elektrický motor ke zlepšení účinnosti spalovacího motoru (akcelerace, rozjezd apod.).

Vozidlo má k dispozici větší množství točivého momentu při menší spotřebě paliva.

Vozidlo se může také pohybovat v plně elektrickém provozním režimu bez pomoci spalovacího motoru. Vozidlo využívá energii uloženou ve 400V trakční baterii.

Akumulátory

Vozidlo E-Tech full hybrid je vybaveno dvěma typy baterií:

- hnací akumulátor „400 voltů“;

- přídavným „12V“ akumulátorem.

Hnací akumulátor „400 voltů“

Tento akumulátor, který je umístěn pod zadní podlahou, ukládá energii potřebnou pro správnou funkci elektromotoru.

Stejně jako každý akumulátor se při používání vybíjí. Trakční akumulátor je nabíjen:

- během zpomalování vozidla;

- když se spalovací motor automaticky nastartuje, aby fungoval jako generátor.

Dojezdová vzdálenost vašeho vozidla v elektrickém provozním režimu závisí na úrovni nabití trakčního akumulátoru a také na vašem stylu jízdy a na komponentech, které spotřebovávají elektrickou energii (klimatizace, topení atd.).

V případě vybití trakčního akumulátoru zajišťuje pohon vozidla spalovací motor, dokud není trakční akumulátor dostatečně nabitý.

Baterie „12 voltů“

Přídavný „12V“ akumulátor umístěný v zavazadlovém prostoru dodává energii potřebnou k odemykání a zamykání vozidla a k ovládání prvků výbavy.

Poznámka: „12V“ akumulátor nepomáhá nastartovat spalovací motor. To zajišťuje systém E-Tech full hybrid.

Elektrický systém vozidla E-Tech full hybrid používá stejnosměrné napětí přibližně „400 V“ (stejnosměrný proud).

Tento systém může být zahřátý při běžícím motoru i po vypnutí zapalování. Respektujte výstražná upozornění uvedená na etiketách nalepených ve vozidle.

Veškeré zásahy do elektrického systému „400V“ vozidla (součástky, kabely, konektory, trakční akumulátor) nebo jeho úpravy jsou přísně zakázány z důvodu rizik, která mohou ohrozit Vaši bezpečnost. Kontaktujte značkový servis.

Riziko vážných popálenin nebo úrazů elektrickým proudem, které mohou způsobit smrt.

Symbol A označuje elektrické prvky ve vozidle, které mohou představovat ohrožení Vašeho bezpečí.

Elektrický obvod „400 V“

Elektrický obvod „400 voltů“ poznáte podle kabeláže oranžové barvy 6 a podle prvků označených symbolem .

Hluk

Vozidla E-Tech full hybrid jsou velmi tichá v elektrickém režimu provozu. Nejste na to pravděpodobně ještě zvyklí a nejsou na to zvyklí ani ostatní účastníci silničního provozu. Je pro ně těžké rozeznat, zda se Vaše vozidlo pohybuje.

Jelikož elektromotor je tichý, uslyšíte zvuky, které vám mohou připadat neobvyklé (aerodynamické zvuky, zvuk pneumatik atd.), a také zvuky způsobené provozem systému E-Tech full hybrid (např. chlazení trakčního akumulátoru).

Vaše vozidlo E-Tech full hybrid je velmi tiché. Při vystupování z vozidla vždy zkontrolujte, zda je řadicí páka v poloze P, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte zapalování.

NEBEZPEČÍ VÁŽNÝCH ZRANĚNÍ.

Houkačka

Generátor zvuku pro pěší vám umožňuje na svou přítomnost upozornit ostatní účastníky silničního provozu, zejména chodce a cyklisty. V elektrickém provozním režimu se systém aktivuje automaticky. Tento zvuk zazní, pokud bude rychlost vozidla v rozmezí přibližně od 1 do 30 km/h.

Další informace o generátoru zvuku pro pěší naleznete v multimediálních pokynech.

V případě poruchy generátoru zvuku pro pěší se na přístrojové desce zobrazí varovná kontrolka spolu se zprávou „Závada vnějšího ozvučení“.

Obraťte se na autorizovaný servis.

Úkon

Systém E-Tech full hybrid volí spalovací motor nebo elektromotor podle stylu jízdy (plynulý, sportovní atd.), podle podmínek provozu a zvoleného jízdního režimu (viz informace v kapitole „MULTI-SENSE“ MULTI-SENSE).

Nepříznivé počasí a zaplavené silnice:

Nejezděte po zaplavené vozovce, pokud hladina vody přesahuje dolní okraj ráfků.

Tok energie

V závislosti na zvoleném jízdním režimu se na přístrojové desce zobrazují různé toky energie.

Jedná se o toky energie mezi:

- B: spalovacím motorem;

- C: koly vozidla;

- D: elektrickou soustavou (s trakční baterií a elektromotorem).

Barva toků se liší:

- modrá: elektrická energie;

- bílá: energie produkovaná spalovacím motorem.

Tok E „Trakce spalovacího motoru“

Spalovací motor slouží k zajištění pohybu vozidla.

Tok F „Výroba energie“

Spalovací motor dobíjí trakční akumulátor.

Tok G „Elektrická trakce“

Elektrická sestava se používá k zajištění pohybu vozidla. Tok G jde z trakční baterie na kola (trakce), ale také z kol na trakční baterii (rekuperační brzdění).

Poznámka: je možná kombinace různých toků (např. kombinovaný tok E a tok G znamená, že pohyb vozidla zajišťuje spalovací motor i elektrický motor).

Barva kol C se liší podle motoru použitého k pohybu vozidla:

- modrá: elektrický motor;

- bílá: spalovací motor;

- modrá a bílá: elektromotor a spalovací motor.

Výstražná kontrolka úrovně rekuperačního brzdění H

Když zvednete nohu z plynového pedálu nebo když sešlápnete brzdový pedál, elektromotor a/nebo rekuperační brzdový systém přemění energii produkovanou zpomalením vozidla na elektrickou energii. Další informace SYSTÉM VOZIDLA E-TECH FULL HYBRID: rekuperační brzdový systém.

Ta slouží ke zpomalení vozidla a dobití trakčního akumulátoru.

Plně elektrický jízdní režim

Na přístrojové desce se zobrazí výstražná kontrolka 7 , která vás upozorní na to, že systém E-Tech full hybrid používá k zajištění pohybu vozidla pouze elektrickou sestavu.

Poznámka: pokud je úroveň nabití trakčního akumulátoru nízká, vozidlo se automaticky přepne do hybridního režimu a nastartuje se spalovací motor: výstražná kontrolka 7 zmizí z přístrojové desky jako potvrzení.

Brzdění motorem však v žádném případě nemůže nahradit brzdění pomocí sešlápnutí pedálu brzdy.

optimalizace dojezdu a spotřeby

tok energie a informace