Zpět na seznam

ZADÁNÍ ČÍSLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Zadání čísla“

Volání se zadáním čísla

V hlavním menu stiskněte „Telefon“ nebo zástupce A nacházejícího se ve většině menu, a pak „Vytočit“ pro otevření klávesnice používané k zadání čísla.

Zadání čísla

Zadejte pomocí klávesnice 1 požadované číslo a stiskněte „Zavolat“ pro zahájení hovoru.

V okamžiku provedení prvního zadání multimediální systém doporučí seznam kontaktů se stejnou řadou čísel.

Vyberte kontakt, který chcete volat, a potom stiskněte tlačítko „Telefon“ 5 pro zahájení hovoru.

Režim „Vytáčení“

1 Digitální klávesnice.

2 Vytočená čísla.

3 Nabízené kontakty.

4 Funkční menu.

5 Volání.

6 Návrat do předchozího menu.

Zadání čísla pomocí hlasového ovládání

Hlasové ovládání zabudované do multimediálního systému umožňuje hlasem zadat telefonní číslo, na které chcete zavolat. To provedete stisknutím tlačítka hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání. Po zaznění zvukového signálu řekněte:

- „Zavolat“ pak nadiktujte telefonní číslo, které chcete volat.

- nebo „Zavolat“ následované názvem kontaktu, který chcete volat.

Zobrazí se multimediální systém a začne volat zadané číslo.

Poznámka: Pokud kontakt obsahuje několik telefonních čísel (pracoviště, bydliště, mobilní atd.) můžete zadat to, které potřebujete, např. „Zavolat“ - Stéphane - domů.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.