Zpět na seznam

VÝPIS VOLÁNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Výpis volání“

Přístup do výpisu volání

V hlavním menu stiskněte „Telefon“ nebo stiskněte zástupce A z většiny menu a pak „Historie“ pro přístup do záznamu všech hovorů.

Záznam volání se zobrazí od posledního po nejstarší.

Režim „Probíhá hovor“

1 Jména kontaktů.

2 Čísla kontaktů.

3 Datum a čas volání.

4 Funkční menu.

5 Návrat do předchozího menu.

6 Příchozí hovor.

7 Zmeškaný hovor.

8 Odchozí hovor.

Poznámka: V závislosti na multimediální obrazovce nejsou některé informace k dispozici.

Pohyb v seznamu volání

Přejeďte obrazovku směrem nahoru nebo dolů pro procházení seznamu hovorů.

Aktualizace seznamu volání

Stiskněte 4 a vyberte „Aktualizovat seznam“. O aktualizaci údajů Vás informuje zpráva.

Émettre un appel depuis l’historique des appels

Stiskněte jeden z kontaktů nebo čísel k vytáčení. Hovor je automaticky spuštěn.