Zpět na seznam

VIDEO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Video“

V hlavním menu stiskněte „Aplikace“ a pak stiskněte menu „Video“.

Vyberte připojený vstupní zdroj.

Pokud je připojeno několik zdrojů, vyberte pro přístup k videím jeden ze vstupních zdrojů z následujícího seznamu:

- „USB1“ (port USB);

- „USB2“ (port USB).

Zvláštnost:

- Některé formáty systém nemusí být schopen rozpoznat.

- Používaný USB přenosný disk musí být naformátován ve formátu FAT32 a musí mít minimální kapacitu 8 GB a maximální 64 GB.

„Video“

Během prohlížení videa můžete:

- jas nastavte stisknutím tlačítka 2;

- rychlost přehrávání nastavte stisknutím tlačítka 3;

- přístup k funkčnímu menu 4;

- předchozí video otevřete stisknutím 7, pokud doba přehrávání nepřesáhne 3 sekundy. Po 3 sekundách se video spustí znovu od začátku;

- Použijte lištu přehrávání 8;

- pozastavit video stisknutím 6;

- přejít na následující video stisknutím 5;

- dvakrát klikněte na oblast náhledu snímku 1 a přepněte video na celou obrazovku;

- stisknutím 9 se vraťte na předchozí obrazovku.

Zvláštnost:

- Některé funkce jsou dostupné pouze v režimu celé obrazovky.

- Ovládání přehrávání zmizí automaticky po 10 sekundách při přehrávání videa v režimu celé obrazovky.

Přehrávání videa je možné pouze ve stojícím vozidle. Při jízdě zůstane aktivní pouze zvuková stopa aktuálního videa.

Funkční menu

Pomocí rozevírací nabídky 4 můžete:

- získejte podrobné informace o videu (název, typ souboru, datum, umístění, atd.);

- vstoupit do nastavení.

„Informace“

V tomto menu můžete otevřít informace o videu (název, typ, čas, rozlišení).

Poznámka: Informace o kompatibilních formátech videa Vám poskytne značkový servis.

„Nastavení“

V menu „Nastavení“ můžete vybrat typ zobrazení:

- „Upravená“ (upraveno);

- „Celá“.

Každý nový vložený přenosný disk USB je analyzován a jeho obraz je uložen v multimediálním systému. Podle kapacity přenosného disku USB lze multimediální obrazovku přepnout do pohotovostního režimu. Počkejte několik vteřin. Používejte výhradně přenosné disky USB, které vyhovují místním legislativním normám.

SLEDOVÁNÍ VIDEÍ

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné