Zpět na seznam

TELEFONICKÝ HOVOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Telefon“

V hlavním menu stiskněte tlačítko „Telefon“,

Poznámka: stiskněte oblast A pro přístup do menu „Telefon“ přímo z většiny menu.

Poznámka: Pro uskutečnění hovoru musí být váš telefon připojen k multimediálnímu systému. Více informací naleznete v části „Připojení, odpojení telefonu“.

Obrazovka „Probíhá hovor“

1 Jméno kontaktu a telefonní číslo.

2 Umístění aktuálního hovoru do režimu čekání.

3 Přístup k numerické klávesnici pro vytočení čísla.

4 Funkční menu.

5 Délka aktuálního hovoru.

6 Přenos hovoru do telefonu.

7 Návrat do předchozího menu.

8 Ukončení hovoru.

Volání

Můžete uskutečnit hovor stisknutím:

- číslo v záznamu volání z menu „Historie“ 11;

- kontakt v seznamu kontaktů z menu „Tel. seznam“ 10;

- klávesy na klávesnici z menu „Vytočit“ 9.

Přijetí hovoru

Při přijetí hovoru se zobrazí obrazovka přijetí hovoru s následujícími informacemi:

- jméno kontaktu (pokud je jeho číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů nebo v seznamu oblíbených čísel),

- číslo volajícího (pokud není číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů),

- „Soukromé číslo“ (pokud číslo nelze zobrazit).

„Přijmout“

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko „Přijmout“ 16. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko „Ukončit hovor“ 12.

„Odmítnout“ hovor

K odmítnutí příchozího hovoru stiskněte tlačítko „Odmítnout“ 12. Volající osoba je tak přesměrována do hlasové schránky.

Uvedení hovoru do „režimu čekání“.

Stiskněte tlačítko Podržet 14. Multimediální systém hovor zavěsí a automaticky podrží příchozí hovory. Přednastavená zpráva požádá volající, aby počkali.

Přepojení hovoru

Stiskněte tlačítko Přenos 13 a přeneste volání z vozidla do telefonu.

Poznámka: Některé telefony se při přepnutí hovoru mohou samy odpojit z multimediálního systému.

Klávesnice

Stiskněte tlačítko „Klávesnice“ 15 pro přístup na klávesnici.

Hovor je možné přijmout, či odmítnout přímo stisknutím ovladače 17 na volantu.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

Během hovoru

Během hovoru můžete:

- nastavte hlasitost pomocí ovládacích tlačítek pod volantem vozidla nebo pomocí tlačítek na multimediální obrazovce;

- hovor ukončete stiskem možnosti „Ukončit hovor“ 8 nebo stiskem tlačítka 17 na volantu;

- stisknutím tlačítka „14“ uveďte hovor do režimu čekání. Pro obnovení podrženého volání stiskněte znovu tlačítko 14;

- přeneste volání do připojeného telefonu stisknutím tlačítka „Přenos do telefonu“ 13;

- přijměte druhý hovor a přepínejte mezi dvěma hovory stisknutím 18;

Poznámka: jakmile přijmete druhý příchozí hovor, první hovor se automaticky uvede do režimu čekání.

- pro zobrazení klávesnice stiskněte tlačítko 15;

- stisknutím 19 se vraťte do předchozího menu a dalších funkcí

Po ukončení hovoru vám multimediální systém dovolí zavolat zpět volajícímu.

Poznámka: během hovoru můžete obdržet druhé volání, ale nemůžete zahájit druhé volání.

Konferenční hovor

Během hovoru máte možnost pozvat volajícího, kterého umístíte do pohotovostního režimu pro zapojení do hovoru.

Z rozevírací nabídky 4 stiskněte tlačítko „Spojit hovory“ pro aktivaci konferenčního hovoru.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ TELEFONU

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné