Zpět na seznam

SPÁROVÁNÍ, ODPOJENÍ TELEFONU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu Telefon

Na domovské obrazovce stiskněte „Telefon“ nebo (pokud je telefon již připojen) stiskněte zástupce A, pokud se zobrazí menu „Telefon“. Tato funkce umožňuje spárovat telefon s multimediálním systémem.

Poznámka: Pokud k multimediálnímu systému není připojen žádný telefon, některá menu se deaktivují.

Spárování s vaším telefonem umožní multimediálnímu systému přístup k funkcím vašeho telefonu. V multimediálním systému se nebudou ukládat žádné kopie vašich kontaktů nebo osobních dat.

Multimediální systém nepodporuje telefony vybavené dual SIM. Úpravou nastavení svého telefonu umožníte, aby se multimediální systém správně spároval.

Spárování, připojení obrazovky

1 Seznam připojených zařízení.

2 Rozpoznání hlasu v telefonu.

3 Aktivace/deaktivace připojení Bluetooth.

4 Přidat nové zařízení.

5 Aktivovat/deaktivovat funkci Hotspot.

6 Aktivovat/deaktivovat funkci „Hudba“.

7 Aktivovat/deaktivovat funkci „Telefon“.

8 Funkční menu.

9 Přejděte do menu „Data“.

10 Přístup do menu „Služby“.

11 Přístup do menu WIFI.

12 Přístup do menu Bluetooth®.

13 Návrat na předchozí obrazovku.

Poznámka: dostupnost připojení k internetu v telefonu 5 závisí na vybavení vozidla a službu lze zapnout pouze u kompatibilních modelů.

Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránkách https://easyconnect.renault.com.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Spárování telefonu

Abyste mohli používat systém hands-free, je nutné spárovat mobilní telefon Bluetooth® s multimediálním systémem. Ujistěte se, že funkce Bluetooth® vašeho mobilního telefonu je aktivní a nastavte její status na „viditelný“.

Více informací o tom, jak nastavit telefon, aby se stal „viditelným“, naleznete v uživatelské příručce k telefonu.

Podle modelu, a pokud to systém vyžaduje, vložte kód Bluetooth® do telefonu, aby došlo ke spárování s multimediálním systémem, nebo potvrďte požadavek na spárování.

Váš telefon může vyžadovat povolení sdílení kontaktů, výpisu hovorů a hudby. Povolte sdílení, pokud chcete tyto informace zpřístupnit v multimediálním systému.

Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránkách https://easyconnect.renault.com.

V hlavním menu multimediálního systému:

- Stiskněte „Telefon“. Na obrazovce se zobrazí zpráva, která vám navrhne spárování telefonu.

- Stiskněte „OK“. Multimediální systém vyhledá v blízkosti telefony s aktivovaným Bluetooth®, které jsou viditelné;

- v seznamu vyberte svůj telefon.

Na obrazovce multimediálního systému a na telefonu se objeví zpráva, která vás vyzve k přijetí žádosti o spárování pomocí poskytnutého kódu.

Poznámka: Chcete-li získat přístup ke kontaktům ve vašem telefonu, výpisům hovorů a SMS prostřednictvím multimediálního systému, musíte povolit synchronizaci.

- vyberte funkce telefonu, které chcete spárovat;

- funkce „Telefon“: přístup do telefonního seznamu, volání a přijímání hovorů, přístup do výpisu volání atd.;

- funkce „Hudba“: přístup k hudbě;

- funkce hotspotu: přístup k internetu prostřednictvím telefonu.

- Stiskněte „OK“ pro potvrzení.

Poznámka: Pokud je ikona funkce zvýrazněná, znamená to, že je aktivovaná.

Váš telefon je nyní spárovaný s multimediálním systémem.

Pokud používáte funkci Hotspot, může přenos mobilních dat nezbytný pro její fungování vyvolat náklady, které budou nad rámec vašeho paušálu.

Spárování dalšího telefonu

Pro spárování dalšího telefonu s multimediálním systémem:

- Aktivujte připojení Bluetooth® na svém telefonu a nastavte status telefonu na „viditelný“.

- v hlavním menu vyberte „Telefon“, rozevírací nabídku, „Seznam Bluetooth zař.“, „Přidat nové zařízení“;

- vyberte funkce telefonu, které chcete připojit.

- Stiskněte „OK“ pro potvrzení.

Poznámka: Pokud je ikona funkce zvýrazněná, znamená to, že je aktivovaná.

Váš telefon je nyní spárovaný s multimediálním systémem.

Spárovat můžete až šest telefonů.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Odebrání telefonu

Postup zrušení spárování jednoho nebo více telefonů s multimediálním systémem:

- V hlavní nabídce vyberte možnost „Telefon“, rozevírací nabídka a poté „Seznam Bluetooth zař.“ a pak v rozevírací nabídce vyberte telefon, jehož spárování chcete zrušit; 8

- v hlavní nabídce vyberte možnost „Nastavení“, „Systém“, „Správce zařízení“ a pak v rozevírací nabídce 8 vyberte telefon(y), u nichž spárování chcete zrušit.

Funkční menu 8

Použijte rozevírací nabídku 8 k:

- odebrat spárované přístroje;

- Odstranit všechna spárovaná zařízení.

SPÁROVÁNÍ CHYTRÉHO TELEFONU S ANDROIDEM (PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ)

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné

SPÁROVÁNÍ IPHONU (PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ)

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné