Zpět na seznam

SMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „SMS

V hlavním menu stiskněte možnost „Telefon“ nebo stiskněte zkratku A z libovolného menu a pak „SMS“ a otevřete svůj telefon SMS pomocí multimediálního systému.

Váš telefon musí být připojen k systému hands-free telefonu. Abyste mohli používat všechny funkce musíte také povolit přenos zpráv (pomocí nastavení telefonu, podle typu vozidla).

Poznámka: Multimediální systém umí přečíst pouze zprávy SMS. Jiné typy zpráv přečíst nelze.

V závislosti na značce a modelu telefonu nemusí být aktivní všechny jeho funkce.

Obrazovka „SMS

1 Stav zprávy. Přečteno/nepřečteno.

2 Jméno/číslo odesilatele zprávy.

3 Zahájení zprávy.

4 Přijatá data.

5 Funkční menu.

6 Návrat na předchozí stránku.

Přijetí SMS

Multimediální systém vás informuje, že byla přijata nová zpráva SMS prostřednictvím varovné zprávy v B, která se zobrazí v libovolném otevřeném menu.

Když ve výchozím nastavení po spárování a připojení telefonu přijde nová zpráva, je dostupná v multimediálním systému.

Poznámka: k dispozici budou pouze zprávy, které byly doručeny až po spárování a během připojení telefonu k multimediálnímu systému.

Čtení SMS

Během jízdy si zprávu SMS můžete nechat přečíst hlasovým syntetizátorem multimediálního systému stisknutím tlačítka „Přehrát“ 7 nebo můžete danému kontaktu zavolat stisknutím tlačítka Volání 10.

Při stojícím vozidle umožňuje multimediální systém otevřít SMSstisknutím tlačítka „Zpráva“ 8 nebo odpovědět na SMS stisknutím tlačítka „Odpovědět“ 9 a přečtením podrobností SMS.

Podrobnosti SMS

Kontakt můžete volat přímo stisknutím tlačítka Volání 11, pokud je číslo uloženo v paměti nebo adresáři telefonu.

Zprávu SMS v oblasti 14 si můžete nechat přečíst hlasovým syntetizátorem multimediálního systému stisknutím tlačítka „Přehrát“ 12 nebo můžete odpovědět stisknutím tlačítka 13.

Poznámka:: za jízdy nabízí multimediální systém odeslání předvolené zprávy 15.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.