Zpět na seznam

PŮJČOVÁNÍ VOZIDLA A PRODEJ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Půjčení vozidla

Právní informace

Když půjčíte své vozidlo, jste povinni (viz obecné podmínky prodeje připojených služeb) informovat osoby, kterým vozidlo půjčujete, že vozidlo se může připojit a shromažďovat osobní informace jako polohu vozidla.

Sběr dat

Sběr dat ve vozidle lze dočasně pozastavit.

Za tímto účelem při nastartování vozidla a zobrazení okna zabezpečení a důvěrnost na střední obrazovce vyberte možnost „OFF“ pro shromažďování dat.

Služby budou zakázány s výjimkou povinných bezpečnostních funkcí týkajících se automatického nouzového volání v případě nehody.

Opětovný prodej vozidla

Odstranění osobních údajů

Při prodeji vozidla je nezbytné odstranit všechny osobní údaje uložené ve vozidle nebo mimo něj.

To provedete resetováním palubního systému a odstraněním vozidla z vašeho účtu „MY Renault“.

Nová inicializace systému

Za tímto účelem zapněte multimediální systém vašeho vozidla.

V hlavním menu stiskněte „Informace“ a pak kartu „Systém“ a otevřete možnost „Obecný reset“.

Odstranění vozidla z účtu MY Renault.

Při prodeji vašeho vozidla je rovněž nutné odstranit staré vozidlo z vašeho účtu „MY Renault“.

Za tímto účelem se připojte k účtu „MY Renault“ a vyberte možnost „Odstranit vozidlo“.