Zpět na seznam

PROVOZNÍ ZÁVADY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systém

Popis

Příčiny

Řešení

Nezobrazí se žádný obrázek.

Obrazovka je v úsporném režimu.

Ověřte, zda obrazovka není v úsporném režimu.

Není slyšet žádný zvuk.

Hlasitost je na minimu nebo je v režimu pauza.

Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.

Levý, pravý nebo zadní reproduktor nevydává žádný zvuk.

Nastavení balance nebo fader není správné.

Nastavte správně balance nebo fader zvuku.

Obrazovka „zamrzne“.

Paměť systému je přetížena.

Restartujte systém dlouhým stiskem tlačítka zapnout/vypnout multimediálního systému (držte ho stisknuté, dokud se systém znovu nespustí).

Navádění

Popis

Příčiny

Řešení

Pozice vozidla na obrazovce neodpovídá jeho skutečné poloze, nebo kontrolka GPS na obrazovce zůstává šedá nebo žlutá.

Špatná lokalizace vozidla způsobená příjmem GPS.

Přemístěte vozidlo na místo, kde budete mít dobrý příjem signálu GPS.

Pokyny uvedené na obrazovce nebo hlasové navádění neodpovídají skutečné podobě silnice.

Mapa je zastaralá.

Stáhněte si aktualizace prostřednictvím www.myrenault.com.

Na obrazovce se nezobrazují informace týkající se silničního provozu.

Navádění není aktivováno.

Připojená služba „Mapa dopravní situace“ není aktivní.

Zkontrolujte, zda je aktivováno navádění nebo zda je připojená služba aktivní. Zvolte cíl a zahajte navádění.

Některé položky menu nejsou k dispozici.

Dle aktuálního ovládání nejsou určité sekce dostupné.

Hlasové navádění není k dispozici.

Navigační systém nezaznamenává změny směru.

Hlasové navádění nebo navádění je deaktivováno.

Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda je hlasové navádění aktivováno. Zkontrolujte, zda je navádění aktivováno.

Nabízená trasa nezačíná nebo nekončí na požadovaném místě.

Místo není systémem rozpoznáno.

Zadejte silnici blízkou požadovanému místu.

Systém automaticky vypočte objížďku.

Priority oblastí, kterým je třeba se vyhnout, nebo omezení v dopravě ovlivňují výpočet trasy.

Deaktivujte funkci „Objížďka“ v nabídce nastavení dopravy.

Telefon

Popis

Příčiny

Řešení

Není slyšet žádný zvuk ani zvonění.

Mobilní telefon není připojen nebo spojen se systémem.

Hlasitost je na minimu nebo je v režimu pauza.

Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.

Nelze volat.

Mobilní telefon není připojen nebo spojen se systémem.

Je aktivována funkce zamknutí kláves telefonu.

Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Odemkněte klávesnici telefonu.

Replikace CarPlay nebo Android Auto není aktivní.

Telefon není připojen nebo není kompatibilní se systémem.

Zkontrolujte kompatibilitu telefonu s těmito aplikacemi. Zkontrolujte, zda je telefon správně připojen k systému.

Hlasové rozpoznávání

Popis

Příčiny

Řešení

Systém nerozpoznal vyslovené hlasové ovládání.

Vyslovené hlasové ovládání nebylo rozpoznáno.

Čas pro vyslovení hlasového povelu vypršel.

Hlasové ovládání je narušováno hlučným okolím.

Zkontrolujte, zda je dané hlasové ovládání vůbec zadáno (viz kapitolu „Používání hlasového ovládání“). Vyslovte hlasový povel během vyhrazeného času.

Hlasový povel vyslovte v tichém prostředí.