Zpět na seznam

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ TELEFONU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Připojení telefonu

Před připojením telefonu k telefonnímu systému hands-free musí být spárován. Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odebrání telefonu“. Váš telefon musí být připojen k systému handsfree, aby byl možný přístup ke všem jeho funkcím.

Poznámka: Pokud k multimediálnímu systému není připojen žádný telefon, některá menu se deaktivují.

Připojení vašeho telefonu umožní multimediálnímu systému přístup k funkcím vašeho telefonu. V multimediálním systému se nebudou ukládat žádné kopie vašich kontaktů nebo osobních dat.

Multimediální systém nepodporuje telefony vybavené dual SIM. Nastavením parametrů na svém telefonu umožníte, aby se multimediální systém správně připojil.

Ruční připojení

Z menu „Telefon“ a pak rozevírací nabídky „Seznam Bluetooth zař.“ se zobrazí seznam spárovaných telefonů.

Vyberte telefon a funkce, které si přejete připojit, a zkontrolujte, zda má telefon aktivované rozhraní Bluetooth® a je nastaven jako „viditelný“.

Poznámka: Pokud při připojení telefonu probíhá hovor, je automaticky přesměrován do reproduktorů vozidla.

Automatické připojení

Po spuštění multimediálního systému vyhledá systém hands-free spárované telefony s aktivovaným Bluetooth® v blízkosti hands-free sady. Systém automaticky stáhne údaje z posledního připojeného telefonu (seznam, hudba atd.).

Poznámka:jakmile dojde k automatickému připojení Vašeho telefonu na multimediální systém, dojde ke stahování dat (telefonní seznam, hudba, kontakty atd.) pouze v případě, že jste při spárování telefonu s multimediálním systémem povolili sdílení dat. Další informace naleznete v kapitole Spárování a odebrání telefonu.

Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránkách https://easyconnect.renault.com.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Připojit funkce

Pro přístup k hudbě, seznamu kontaktů a připojení k internetu vašeho telefonu přímo přes multimediální systém budete muset povolit sdílení dat v menu „Telefon“ a pak v rozevíracím menu „Seznam Bluetooth zař.“ Bluetooth®.

Zobrazí se seznam připojených telefonů.

Vyberte telefon ze zobrazeného seznamu a pak vyberte funkce telefonu, které chcete připojit:

- „Telefon“ 1;

- „Hudba“ 2;

- „Hotspot“ 3.

Poznámka:

- Dostupnost funkce Hotspot 3 závisí na vybavení vozidla a lze ji zapnout pouze u kompatibilních modelů.

- Pokud je ikona funkce zvýrazněná, znamená to, že je aktivovaná.

- Některé telefony mohou povolit automatický přenos dat.

- Některé telefony funkci „Hudba“ aktivují pouze, pokud obsahují alespoň jeden hudební soubor.

Změna připojeného telefonu

Z menu „Telefon“ rozevírací nabídky 4 pak „Seznam Bluetooth zař.“:

- zruší výběr funkcí, které chcete odpojit od momentálně používaného telefonu;

- Vybere funkce, které chcete připojit k jinému telefonu, který je již spárovaný a zobrazený v seznamu zařízení.

Z nabídky „Nastavení“ vyberte Systém > Správce zařízení > funkci telefonu, kterou chcete připojit.

Poznámka: pokud chcete změnit připojený telefon na jiný, nejprve musíte se systémem spárovat další telefon.

Připojení dvou telefonů

Současně můžete připojit funkci „Telefon“ 1 ke dvěma telefonům výběrem telefonu A.

Když aktivujete funkci druhého „Telefon“ 1, zeptá se vás multimediální systém, zda si přejete přidat druhý telefon.

Přidáním druhého telefonu získáte možnost přístupu ke všem funkcím telefonu označeným jako A a možnost přijímat příchozí hovory na obou telefonech současně.

Odpojení telefonu

Z menu „Telefon“ rozevírací nabídky pak „Seznam Bluetooth zař.“:

- zruší výběr funkcí, které chcete odpojit od momentálně používaného telefonu;

- Vybere funkce, které chcete připojit k jinému telefonu, který je již spárovaný a zobrazený v seznamu zařízení.

Funkce vašeho telefonu se odpojí od multimediálního systému, jakmile ikony zhasnou.

Z nabídky „Nastavení“ vyberte Systém > Správce zařízení > funkci telefonu, kterou chcete odpojit.

Poznámka: Pokud v okamžiku odpojení telefonu probíhá hovor, bude automaticky přesměrován na telefon.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.