Zpět na seznam

POSLECH RÁDIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Rádio“

V hlavním menu stiskněte tlačítko „Rádio“, Pokud se již rádiová stanice přehrává, stiskněte zástupce v oblasti A na některé ze stránek v nabídkách „Navigace“ nebo „Telefon“.

Obrazovka „Rádio“

1 Logo přehrávané rádiové stanice.

2 Název aktuální stanice a frekvence. Textové informace (jméno umělce, skladba atd.).

3 Přístup k ručnímu zadání požadované frekvence.

4 Indikace aktivace dopravních informací a funkcí sledování stanic.

5 HD rádio živě.

6 Uložení přehrávané stanice do „Předvolby“.

7 Přístup k funkčnímu menu.

8 Přístup k další nebo předchozí stanici.

9 Přístup k další nebo předchozí frekvenci.

10 Panel voliče frekvence.

11 Návrat na předchozí obrazovku.

12 Přístup do menu zdrojů audia

Poznámka: dostupné informace závisí na výběru stanice nebo rádiového pásma.

Můžete si vybrat uloženou stanici, procházet rádiové stanice podle frekvence nebo podle seznamu v závislosti na režimu vybraném pomocí tlačítka na ovládání sloupku volantu.

Režim „Frekvence“

Tento režim použijte k výběru rádiových stanic podle frekvencí ve vybraném rádiovém pásmu. Pro prohledávání frekvencí máte dvě možnosti:

- vyhledávání podle frekvence: prohledávání frekvencí postupným mačkáním tlačítek 9 nebo přesunutím kurzoru na panel voliče 10;

- vyhledávání podle stanice: umožňuje přesun na přechozí nebo následující stanici stiskem tlačítek 8.

Výběr rádiového pásma

Vyberte FM, AM nebo DR (digitální rádio) stiskem tlačítka „Zdroje“ 12 na multimediální obrazovce.

Pomocí tlačítka na ovládání sloupku volantu můžete také zvolit rádiové pásmo.

Uložení rádiové stanice jako předvolby

Tuto funkci použijte k uložení právě přehrávané stanice.

V režimu „Frekvence“ stiskněte tlačítko 6 nebo stiskněte a podržte logo 1 aktuální stanice a vyberte slot pro uložení (na jedné ze tří stránek 13) stisknutím a podržením slotu pro uložení, dokud nezazní pípnutí.

Můžete uložit až 27 rádiových stanic.

Režim „Seznam“

Tento režim umožňuje vyhledat stanici, jejíž název znáte, v seznamu seřazeném dle abecedy.

Rychle procházejte seznam pro prohlížení všech stanic autorádia. Spustí se radiostanice 14, která hrála při zastavení. Přímý poslech rádiové stanice můžete zahájit také jejím zvolením v seznamu.

Pokud rádiové stanice nepoužívají RDS nebo pokud se vozidlo nachází v oblasti se špatným příjmem rádia, název a logo se na displeji nezobrazí. Zobrazí se pouze jejich frekvence v horní části seznamu.

Poznámka: dostupné informace závisí na výběru stanice nebo rádiového pásma.

Režim „Předvolby“

Tento režim umožňuje přístup k dříve uloženým rádiovým stanicím. Další informace naleznete v části „Uložit předvolbu“ v této kapitole.

Stiskněte jedno z tlačítek 15 pro výběr stanice, kterou chcete poslouchat.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Funkční menu 6

Rozevírací nabídku použijte 6 v jakémkoliv režimu pro přechod do nastavení a ke konfiguraci následujících funkcí rádia:

- „Nastavení rádia“;

- Nastavení prostředí zvuku;

- „Nastavení zvuku“.

Další informace naleznete v kapitole „Nastavení“.

„Nastavení rádia“

V nastavení můžete aktivovat a deaktivovat následující prvky:

- „AM“;

- „Rádiotext“;

- „Region“;

- „TA/I-Traffic“;

- „logo“;

- „HD rádio“;

-...

„AM“

Zobrazení vlnového pásma AM v seznamu zvukových zdrojů 11 můžete aktivovat/deaktivovat stisknutím tlačítek ZAP nebo VYP.

„Rádiotext”

(textové informace)

Určité rádiové stanice FM vysílají textové informace vztahující se k právě poslouchanému programu (například název skladby). Aktivujte tuto funkci, pokud chcete tyto podrobnosti vidět.

Poznámka: tyto informace jsou dostupné pouze pro určité radiostanice.

„Region“

Frekvence radiostanice „FM“ se může v různých zeměpisných oblastech měnit. Tuto funkci aktivujte, abyste mohli pokračovat v poslechu stejné rádiové stanice i při změně oblasti. Audiosystém bude automaticky sledovat změny frekvencí bez přerušení.

Pokud je režim „Region“ vypnutý a úroveň signálu poklesne, rádio přepne na novou frekvenci, která bude fungovat jako relé stanice, kterou jste poslouchali předtím.

Zvláštnost:

- Stanice ve stejné oblasti někdy vysílají různé programy nebo používají různé názvy radiostanic.

- Některé radiostanice vysílají na regionálních frekvencích. V takovém případě:

- S aktivovaným režimem „Region“: Systém se nepřepne na vysílač pro novou oblast, ale normálně se přepne mezi vysílači počáteční oblasti.

- S deaktivovaným režimem „Region“: Systém přepne na vysílač pro novou oblast, i když je vysílaný program jiný.

TA/I-Traffic

(dopravní informace)

V určitých zemích, je-li tato funkce aktivována, umožní audiosystém příjem dopravních zpráv, jakmile je určitá stanice FM zveřejní.

Pak musíte vybrat frekvenci stanice, která vysílá dopravní informace. Pokud se přehrává jiný zdroj (USB, Bluetooth), bude automaticky přerušen při každém příjmu dopravních informací.

Nastavení prostředí zvuku

V nastavení můžete aktivovat a deaktivovat následující prvky:

- „Přirozený“;

- „Live“;

- „Klub“;

- „Salónek“;

-...

Poznámka: seznam režimů ekvalizéru se může lišit podle vybavení.

„Nastavení zvuku“

V tomto menu můžete nastavit následující:

- „Bass boost“: tuto funkci použijte ke zvýšení/snížení intenzity basů.

- „Basy / Středy / Výšky“: tuto funkci použijte ke zvýšení/snížení intenzity basů, středů nebo výšek.

- Ovládání hlasitosti v závislosti na rychlosti: když se tato funkce aktivuje, hlasitost audiosystému se bude lišit v závislosti na rychlosti vozidla. Můžete nastavit její citlivost nebo ji zakázat.

-...

Další informace o dostupných nastaveních naleznete v části „Nastavení“.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ RÁDIA

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné