Zpět na seznam

OZNÁMENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

„Návrhy a upozornění“

Tato nabídka umožňuje zobrazovat návrhy a upozornění za jízdy.

Všechna upozornění vás informují o situacích dle těchto kategorií:

- „Návrhy a upozornění“;

- „Navigace“;

- „Multimédia“;

- „Telefon“;

- „Vozidlo“;

- „Aplikace“;

- „Systém“;

- „Ostatní“.

Stiskem menu „Návrhy a upozornění“ 1 získáte přístup do seznamu obdržených oznámení.

Budete informováni o aktuálním počtu oznámení ve schránce oznámení.

Můžete dostávat dva typy informací:

2 návrh: informace, která může vyžadovat následnou reakci;

3 upozornění: základní informace.

Rozevírací nabídku použijte 4 k:

- aktivaci či deaktivaci upozornění podle kategorie;

- vymazání oznámení.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Vyberte jeden z návrhů 2 pro přístup k podrobnostem:

- zjednodušený popis 5;

- obrázek 6 týkající se návrhu: například doprava, systém, vozidlo, telefon;

- doporučená akce 8, kterou je vhodné provést.

V rozevírací nabídce 7 můžete návrh vymazat.