Zpět na seznam

NASTAVENÍ TELEFONU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Nastavení“

Když je telefon připojený k systému, stiskněte v hlavním menu Telefon nebo v kterémkoli menu stiskněte zástupce A.

V rozevírací nabídce vyberte „Nastavení“ pro přístup k následujícím nastavením:

- „Nastavení hlasové schránky”;

- „Automatické stažení telefonního seznamu“ („ON“/„OFF“);

- „Seř. dle názvu/Jméno“;

- „Automatické přidržení hovoru”

(„ON“/„OFF“);

- „Vyzváněcí tón telefonu“

(„ON“/„OFF“);

- „SMS“ („ON“/„OFF“);

- „Soukromý režim“ („ON“/„OFF“);

- „Nápověda telefonu“.

„Nastavení hlasové schránky”

Zvolte tuto možnost ke konfiguraci nastavení systému příjmu telefonu.

Pokud není nastaven záznam hlasových zpráv, pomocí obrazovky nastavení vyberte své číslo hlasových zpráv prostřednictvím klávesnice B a pak „Uložit“.

„Vyzváněcí tón telefonu“

V hlavním menu stiskněte „Nastavení“ a poté zvolte rozevírací nabídku „Zvuk“. Na kartě „Telefon“ můžete nastavit úroveň hlasitosti:

- „Vyzváněcí tón telefonu“;

- „Handsfree telefon“.

Další informace naleznete v kapitole „Nastavení systému“.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

« SMS »

Můžete aktivovat nebo deaktivovat SMS.

„Soukromý režim“

Tuto možnost zvolte, chcete-li povolit diskrétní zvukový signál informující o příchozím hovoru nebo zprávě bez zobrazení na displeji multimédií.

„Nápověda telefonu“

Tuto možnost použijte pro přístup k návodu na použití systému hlasového rozpoznávání vašeho telefonu z multimediálního systému.

V závislosti na značce a modelu telefonu nemusí být aktivní všechny jeho funkce.