Zpět na seznam

NASTAVENÍ NAVIGACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Nastavení“

Na domovské obrazovce klepněte na mapu nebo v hlavním menu stiskněte Navigace“.

Stiskněte menu navigačního systému a poté volbu „Nastavení“.

Trasa“

Na kartě Trasa“ 1můžete nastavit tato nastavení:

- „Typ trasy“;

- „Připustit alternativní trasu“;

- „v případě dopravní zácpy použít objížďku“;

- „Použít silnice s poplatkem“;

- „Použít dálnice“;

- „Použít trajekty“;

- „Použít autovlak“;

- „učení navigace“;

- „Stáhnutelné cíle“ (z vašeho telefonu);

- „Použít silnice s časově omezeným přístupem“;

- „povolit zpoplatněné silnice“;

- „Nežádoucí úsek“;

- „Použít nezpevněnou cestu“;

-...

Typ trasy“

Toto nastavení vám dává možnost Rychlá, Eco“ nebo Krátká“ trasy.

„Připustit alternativní trasu“

Alternativní trasu můžete povolit či zablokovat stiskem ON“ nebo OFF“.

„V případě dopravní zácpy použít objížďku“

Můžete nastavit objížďky a nakonfigurovat na „Vždy“, „Zeptat se“ nebo „Nikdy“.

„Použít silnice s poplatkem“

Toto nastavení umožňuje používání placených úseků silnic a lze je konfigurovat na „Vždy”, „Zeptat se” nebo „Nikdy‟.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

„Použít dálnice“

Povolení/zakázaní používání dálnic na trase stisknutím „ON‟ nebo „OFF‟.

„Použít trajekty“

Povolení/zakázaní používání trajektů na trase stisknutím „ON“ nebo „OFF“.

„Použít autovlak“

Povolení/zakázaní používání motorizovaných vlaků na trase stisknutím „ON“ nebo „OFF“.

Učení navigace

Tuto funkci programování navigace lze použít pro správu parametrů ochrany dat při programování údajů navigačního systému.

Multimediální systém analyzuje vaše každodenní jízdy a doby jejich trvání za účelem nabídky cíle cesty bez nutnosti konfigurace v okamžiku spuštění multimediálního systému. Například domov, práce atd.

Získáte přístup k těmto nastavením:

- Učení navigace aktivujte stisknutím tlačítka „ON“ nebo „OFF“;

- „Automatický návrh navigace“ stiskem „ON“ nebo „OFF“;

- „Vymazat uložené trasy“.

„Stáhnutelné cíle“

Na telefonu si můžete plánování trasy a sdílet je s multimediálním systémem. Další informace o příslušné aplikaci najdete v kapitole na MY Renault.

Při nastartování vás multimediální systémy budou informovat o „Na vašem smartphonu je naplánovaná trasa.“.

Máte na výběr mezi:

- „Start“;

- „Uložit do oblíbených“;

- „Ignorovat“.

Povolením či zablokováním cíle cesty stiskem „ON“ nebo „OFF“.

„Použít silnice s časově omezeným přístupem“

Tato možnost umožňuje používání silnic s časovým omezením a lze ji nastavit na „Vždy‟, „Při otevř.‟ nebo „Nikdy‟.

„Povolit zpoplatněné silnice“

Povolení/zakázání používání placených silnic na trase stiskem „ON“ nebo „OFF“.

„Nežádoucí úsek“

Aktivace/deaktivace oblasti, které se chcete na trase vyhnout, stisknutím „ON“ nebo „OFF“.

„Použít nezpevněnou cestu“

Povolit nebo zablokovat používání těch silnic na trase, které jsou pro vozidlo nevhodné, a to stiskem „ON“ nebo „OFF“.

Funkční menu

V rozevírací nabídce 2 můžete změnit „Nastavení navigace“.

„Mapa“

Karta „Mapa“ 3 slouží k těmto nastavením:

- „vzhled mapy“;

- „Zobrazení času“;

- „Zobrazení dopravní situace“;

- „Rozpoznání dopravních značek“;

- „Automatické přiblížení“;

- „Moje auto“;

- „Zobrazení křižovatky“;

- „Zobrazení bodů zájmu POI“;

- „Zobrazení počasí“;

- „Informace o státě“;

„Vzhled mapy“

Touto možností si nastavíte barvu mapy na „Auto“, „Den“ nebo „Noc“.

„Zobrazení času“

Touto možností si zobrazíte „Čas příjezdu do cíle“ nebo „Čas do cíle“.

„Zobrazení dopravní situace“

Povolit nebo zablokovat zobrazení provozu stiskem „ON“ nebo „OFF“.

„Rozpoznání dopravních značek“

Toto menu zajišťuje tyto funkce:

- „Rozpoznání dopravních značek“;

- „Výstraha při překročení rychlosti“;

- „Zobrazení nebezpečného úseku“;

- „Výstražný signál pro nebezpečný úsek“.

Povolit nebo zablokovat stiskem „ON“ nebo „OFF“.

Stisknutím tlačítka „Resetovat“ v rozevírací nabídce 4 přepněte všechna nastavení na „ON“.

„Automatické přiblížení“

Povolit nebo zablokovat „Automatické přiblížení“ stiskem „ON“ nebo „OFF“.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

„Moje auto“

Vizuální reprezentaci vozidla můžete změnit stisknutím levé nebo pravé šipky 6 a výběrem požadovaného modelu.

Volbu potvrdíte tak, že se u požadovaného modelu zastavíte a stisknete zpáteční šipku 5.

„Zobrazení křižovatky“

Povolení nebo blokování náhledu nájezdu stiskem „ON“ nebo „OFF“.

„Zobrazení bodů zájmu POI“

Aktivace/deaktivace zobrazení bodů zájmu (BZ) na mapě:

- „Čerpací stanice“;

- „nabíjecí stanice“ (pro elektrická a hybridní vozidla);

- „Parkoviště“;

- „restaurace“;

- „ubytování“;

- „Cestování“ a cestování“;

- „nákupy“;

- „nemocnice“;

-...

Z mapy můžete přímo vybrat POI. Multimediální systém nabídne několik možností:

- „Start“;

- „Zavolat“.

Více informací naleznete v „Bod zájmu“ v kapitole „Zadání cíle cesty“.

„Zobrazení počasí“

Povolení nebo blokování zobrazení počasí stiskem „ON“ nebo „OFF“.

„Informace o zemi“

V seznamu zobrazených zemí si můžete ověřit platná omezení rychlosti, směr provozu, jednotky rychlosti atd.

Funkční menu

V rozevíracím menu 4 můžete znovu inicializovat „Nastavení navigace“.

Elektrické vozidlo

Nastavení nabíjení a upozornění můžete konfigurovat na kartě Z.E. 7.

„Upozornění na slabý akumulátor“

Upozorní vás, když úroveň nabití akumulátoru klesne pod 20 %.

„Pomoc s hledáním nabíjecí stanice“

Umožňuje vyhledat nabíjecí stanice, pokud je váš cíl za hranicí dojezdu při zbývající úrovni nabití.

„Typ nabíjení“

Umožňuje vybrat nabíjecí stanice, které nabízejí v závislosti na vaší volbě režim nabíjení odpovídající vašim potřebám, a zobrazit je na mapě.

„Typ zástrčky“

Umožňuje vybrat nabíjecí stanice, které nabízejí nabíjecí zásuvku vhodnou pro vaše vozidlo, a zobrazit je na mapě.

Funkční menu

Použijte rozevírací nabídku 8 k:

- Vybrat/zrušit výběr všech:

- „Typ nabíjení“;

- „Typ zástrčky“;

- Viz popisné informace o různých „Typ zástrčky“.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Hybridní vozidlo

Na kartě „Hybridní“ 8 můžete nastavit parametry a upozornění týkající se hybridních vozidel:

„E-Nav“

Tato funkce používá informace o vaší naprogramované trase pro inteligentní správu elektrické energie hybridního vozidla předvídáním stoupání a dopravních zácp. Optimalizuje také V.E. jízdu v městských oblastech.

„Typ nabíjení“

Umožňuje vybrat nabíjecí stanice, které nabízejí v závislosti na vaší volbě režim nabíjení odpovídající vašim potřebám, a zobrazit je na mapě.

„Typ zástrčky“

Umožňuje vybrat nabíjecí stanice, které nabízejí nabíjecí zásuvku vhodnou pro vaše vozidlo, a zobrazit je na mapě.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Užitková verze

Na kartě „Omezení“ 12 můžete vybrat a konfigurovat nastavení a omezení týkající se užitkových vozidel.

Volba konfigurace vozidla“ 9

Tato funkce umožňuje vybrat požadovanou konfiguraci ze seznamu 10 dříve uložených položek.

Pomocí rozevírací nabídky 11 můžete přidat nebo odebrat konfigurace.

Konfigurace vozidla“

Přidejte novou konfiguraci nebo ze seznamu vyberte dříve vytvořenou konfiguraci a poté zadejte informace týkající se vozidla (včetně přívěsu):

- obrázek představující typ vozidla;

- název konfigurace;

- celková hmotnost;

- celková výška;

- celková délka;

- celková šířka;

- druhy přepravovaného nebezpečného zboží 13:

- výbušné nebo hořlavé zboží;

- zboží, které by mohlo znečistit vody;

- nebezpečné zboží.

- Aktivovat/deaktivovat konfiguraci „Nákladního automobilu“ 14 stisknutím tlačítka „ON“ nebo „OFF“. Pokud je vozidlo v této kategorii, zkontrolujte příslušné platné státní předpisy a nařízení.

Funkční menu

V rozevírací nabídce 15 se můžete vrátit do výchozího nastavení.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ NAVIGACE

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné