Zpět na seznam

MY RENAULT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

představení

Aplikaci „MY Renault“ lze stáhnout pomocí vašeho smartphonu. Aplikace vám umožní komunikovat s vozidlem a získávat informace, jako například:

- stav vašeho vozidla;

- Místo, kde vozidlo parkuje;

- odeslání dříve definovaného cílového umístění v aplikaci a podobně.

Poznámka: za účelem přístupu k dálkovému ovládání vozidla musí dojít k aktivaci služeb. Viz kapitola Aktivace služeb.

Z.E. Služby připojení v „MY Renault

U elektrických vozidel

Můžete využít Z.E. služby připojení v aplikaci „MY Renault“. Tuto funkci můžete použít za účelem:

- kontroly úrovně nabití akumulátoru a stavu nabíjení,

- programování nabíjení,

- spuštění klimatizace nebo topení;

- naprogramování klimatizace nebo topení;

- nalezení volných nabíjecích stanic v okolí,

- plánování trasy s nalezením nabíjecích terminálů na trase,

-...

Poznámka: funkce programování nabíjení a klimatizace a topení jsou k dispozici pouze u určitých vozidel. Pro více informací se obraťte na značkový servis.

Pokud používáte aplikaci „MY Renault“, může přenos mobilních dat nezbytný pro její fungování znamenat náklady, které budou nad rámec vašeho paušálu.

Mobilní aplikace umožňuje následující:

- kontrola stavu akumulátoru;

- programování nabíjení;

- nalezení volných nabíjecích terminálů v okolí;

- mnoho dalších služeb.

U některých vozidel nejsou některé informace k dispozici.

Poznámka: aplikace „MY Renault“ se neustále vyvíjí. Pravidelně se přihlašujte, abyste rozšířili svůj účet o nové funkce.

Zvláštnost:

- více informací o kompatibilních telefonech vám poskytne autorizovaný prodejce nebo navštivte webovou stránku https:// easyconnect.renault.com;

- další informace vám sdělí značkový servis, případně je naleznete v balíčku Renault Connect na stránkách https://easyconnect.renault.com.

Příklady obrazovek v uživatelské příručce mají pouze informativní charakter a mohou se lišit podle výrobce a modelu telefonu.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Stažení a instalace aplikace „MY Renault“ do chytrého telefonu

Při stahování aplikace „MY Renault“ postupujte takto:

- Na chytrém telefonu spusťte platformu pro stahování aplikací.

- V telefonu pak do vyhledávací lišty platformy pro stahování aplikací zadejte název „MY Renault“.

- Poté, co systém aplikaci „MY Renault“ nalezne, klikněte na možnost „Download“ (Stáhnout).

Po dokončení stahování se na displeji telefonu zobrazí nová ikona „MY Renault“. Instalace aplikace „MY Renault“ do telefonu je tímto dokončena.

Poznámka: Pokud ještě nemáte účet „MY Renault“, více informací o tom, jak si jej vytvořit, naleznete níže.

Jak si v aplikaci „MY Renault“ vytvořit uživatelský účet

Aplikaci „MY Renault“ je možné využívat jen tehdy, máte-li uživatelský účet. Za tímto účelem:

- V chytrém telefonu spusťte aplikaci „MY Renault“.

- Vyberte „Připojit“ v hlavním menu aplikace.

- Do příslušných polí zadejte požadované údaje a vytvoření účtu potvrďte stisknutím možnosti „Připojit“ v dolní části displeje.

Na displeji telefonu se zobrazí zpráva s potvrzením o vytvoření účtu. Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při vytváření účtu, vám mezitím přišla další potvrzující zpráva.

Vytvoření účtu schválíte a účet aktivujete kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu se zprávou potvrzující vytvoření účtu „MY Renault“.

Poznámka: Pokud se na displeji telefonu zobrazí chybová zpráva, přesvědčte se, zda se vám při vytváření účtu podařilo vyplnit všechna pole správně.

Synchronizujte svůj účet MY Renault s vozidlem.

Aby bylo možné tuto aplikaci použít, musíte mít telefon spárovaný s multimediálním systémem. Další informace naleznete v části „Párování a zrušení párování telefonu“.

Aby bylo možné použít aplikaci „MY Renault“ a komunikovat s vozidlem, musíte synchronizovat aplikaci „MY Renault“ s vozidlem.

Poznámka: služby ve vašem vozidle je třeba nejdříve aktivovat. Viz kapitola „Aktivace služeb“.

Využití aplikace „MY Renault“:

- Přihlaste se do svého účtu.

- stiskněte tlačítko „Synchronizovat vozidlo“;

- kliknutím na tlačítko Synchronizovat zahájíte proces párování aplikace s vozidlem;

- aplikace „MY Renault“ vás poté provede všemi fázemi procesu.

Po přidání vašeho vozidla aplikace automaticky navrhne, abyste provedli synchronizaci. Tento úkon můžete provést kdykoli.

Dovolte aplikaci, aby vás provedla různými fázemi procesu synchronizace.

Zvláštnost:

- pokud chcete synchronizovat aplikaci „MY Renault“ s vozidlem, musíte být ve vozidle přítomni, multimediální systém vozidla musí být zapnutý a vozidlo musí stát na místě pokrytém signálem internetové sítě;

- Pokud aplikaci MY Renault nesynchronizujete s vozidlem, nebudete mít přístup k servisním smlouvám.